Hop til indhold
Højesteret

Digital post og Højesteret 


Ankestævninger, svarskrifter og andre processkrifter, bevisbegæringer, skønstemaer og lignende kan sendes digitalt. Det samme gælder andre henvendelser eller anmodninger, der er grundlaget for en egentlig sagsbehandling. Disse henvendelser skal sendes til den sikre mailadresse
Ankeudvalg@Hoejesteret.dk

Henvendelser, som ikke vedrører en allerede igangværende retssag, skal sendes til den sikre mailadresse
Post@Hoejesteret.dk

Sammenfattende påstandsdokumenter, ekstrakter og materialesamlinger skal fortsat indleveres i papirform i de af Højesteret anførte eksemplarer.

Henvendelser, som vedrører biblioteket, kan sendes til
Bibliotek@Hoejesteret.dk

Henvendelser, som vedrører IT-afdelingen, kan sendes til
ITafdeling@Hoejesteret.dk

Henvendelser til de fire ovennævnte mailadresser vil altid blive set, men ikke nødvendigvis behandlet samme dag, som de modtages. Anvendes andre mailadresser, er der ikke sikkerhed for, at mailen bliver set samme dag.

Når Højesteret kommunikerer digitalt til advokater vil det af hensyn til at beskytte eventuelle personfølsomme oplysninger ske til advokatfirmaets e-boks.

Domstolenes fælles regler for anvendelse af mail findes her
http://www.domstol.dk/om/Digitalpost/Pages/default.aspx

Højesteret kan alene håndtere vedhæftede dokumenter i formaterne Microsoft word (.doc og .docx), ODF (.odt), internetside (.htm el. .html), tekst (.txt), rich text format (.rtf), Adobe PDF (.pdf) og Microsoft excel (.xls). Andre dokumentformater vil derfor ikke blive håndteret.

Indkomne mails bliver kontrolleret for virus dels ved hjælp af et centralt system fælles for alle domstole dels lokalt ved embedet. Hvis der til Højesteret sendes mails, som indeholder virus eller programkode (makroer), vil disse blive afvist af IT-systemerne, og afsenderen vil blive informeret. Sådanne mails kan ikke læses i retten og betragtes som ikke modtagne.

Højesteret sender afgørelser og andet til advokater via deres e-boks.

I øvrigt sendes materiale, der indeholder personfølsomme oplysninger, kun med sikker/krypteret mail.

Ophævelse af kravet om samtykke ved digital kommunikation med domstolene. Læs her

 

Til top Sidst opdateret: 12/17/2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13 seperator1218 København K seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk