Hop til indhold
Højesteret

Artikler og taler mv. 

Om Højesteret generelt.
Øvrige artikler skrevet af Højesterets dommere findes under omtalen af den enkelte dommer på siden "Højesterets dommere" 


Samtale med overvagtmester Knud Steenslev - 33 år i Højesteret
Samtale den 22. marts 2016 v/højesteretsdommer Jens Peter Christensen

Danmarks Højesteret siden 1814 - Kontinuitet og forandring
Artikel i jubilæumsskriftet "Lov, sannhet, rett" udgivet i anledning af Norges Høyesterett 200 års jubilæum den 30. juni 2015 af Børge Dahl og Jens Peter Christensen

Grundlovskronik i anledning af 1915-grundlovens 100 års jubilæum
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 5. juni 2015.

Mundtlighed i retsplejen for Højesteret 
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Ugeskrift for Retsvæsen U.2014B.187

Styr på sagstilgangen til Højesteret
af højesteretspræsident Børge Dahl i Magasinet Danske Advokater maj 2014, s. 32-33
(Replik til advokat Lars Sandagers indlæg )

Højesteret går ind for samlet database over domme
Højesteret siger nu, at der bør skabes en offentlig database med domme fra landets retter. Dommene er hvermandseje, siger Højesterets præsident (Politiken 28. februar 2014)

Dommerne holder sig til loven
En undersøgelse om dommeres vota i skattesager, foretaget af skatteadvokat Lida Hulgaard og højesteretspræsident Børge Dahls kommentar til undersøgelsen.
http://www.danskeadvokater.dk/Nyheder.aspx?ID=19049&Action=1&Year=2014&NewsId=16592&PID=39642

Nye regler skal sikre effektive civile højesteretssager
Efter forhandling med Advokatrådet og Danske Advokater har Højesteret gennemført ændringer i vejledning om forberedelse og hovedforhandling i borgerlige ankesager. Reglerne skal bidrage til at effektivisere processerne ved retten

Det er alt for nemt at få en sag for Højesteret
Højesteretspræsident Børge Dahl i Information 16. november 2012

Henvendelse til justitsministeren om sagstilgangen til Højesteret
Brev 12. oktober 2012 til justitsminister Morten Bødskov fra højesteretspræsident Børge Dahl

Tema om Højesteret "Himmel eller helvede?" i Advokaten nr. 03/2011
"Det uomtvistelige omdrejningspunkt i dansk ret, Højesteret, fylder 350 år. Vi har bedt advokater fra Højesteretsskranken og retspræsidenten om at vurdere rettens dagsform"

Undergravende kritik af domstolene
Interview med Højesterets præsident Børge Dahl på Altinget.dk 9. februar 2011
"Det er undergravende for befolkningens tillid til domstolene, når nogle politikere beskylder domstolene for ikke at rette sig efter loven"

Vi må finde os i både kritik og tilfredshed
Interview med Højesterets præsident Børge Dahl i Berlingske Tidende, 2. oktober 2010
"Befolkningens tillid til domstolene er afgørende for retssystemet, og derfor skal Højesteret følge med tiden og sikre en vis åbenhed, især om baggrunden for dommene, lyder ambitionerne fra den nye højesteretspræsident:"

Udsigt til lettere adgang til domme
Interview med præsident for Højesteret Børge Dahl
(Nyhedsbrev for bestyrelser, nr. 19 - 15. november 2010)
www.bestyrelsen.dk

På studiebesøg i Højesteret
Artikel af landsdommer Svend Bjerg Hansen, Vestre Landsret
(Advokaten nr. 09/10)

 

Til top Sidst opdateret: 02-05-2016 
Højesteret seperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København K seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk