Hop til indhold
Højesteret

Vibeke Steen Rønne, højesteretsdommer 

Født 1953 i Virum, dommer i Højesteret fra 2005

Cand. jur. 1978

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1978-88
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 1988-89
Konstitueret dommer i Københavns Byret 1989-90, dommer 1990-98
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 1998, landsdommer 1998
Konstitueret afdelingschef i Justitsministeriets domstolsafdeling 1998-99
Landsdommer i Østre Landsret 1999-2005

 Andre hverv m.m.

Manuduktør ved Københavns Universitet 1978-84
Beskikket til at bistå kommissionsdomstolen vedr. ”køb dansk klausulen” i A/S Storebæltsforbindelsens udbudsbetingelser 1990-91
Censor ved Københavns Universitet 1995-2001
Formand for Adoptionsnævnet 1999-2010
Formand for Pengeinstitutankenævnet 2009-

Medlem af bestyrelsen for Dommerforeningen 1996-98
Medlem af Den Danske Styrelse vedr. De Nordiske Juristmøder 1999-2005
Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Sorø Akademi 2014-
Formand for Dommerudnævnelsesrådet 2014-februar 2019
Formand for Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv. 2014-
Andensuppleant for formanden for Den Særlige Klageret februar-juli 2017, suppleant fra august 2017

Til top Sidst opdateret: 01-03-2019 
Højesteret seperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København K seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk