Hop til indhold
Højesteret

Jon Stokholm, højesteretsdommer 

Født 1951 på Frederiksberg, dommer i Højesteret fra 2003.

Student 1969
Cand. Jur. 1975
Advokatbeskikket 1978
Studieophold ved Haight, Gardner, Poor & Havens, New York 1980-81, ved Stanford Business School 1991 og Cour de Cassation, Paris 2005, Conseil d’Etat, Paris 2007
Møderet for Landsret 1978
Møderet for Højesteret 1983, beneficeret 1991
Medarbejder ved Kammeradvokaturen 1975-80
Medarbejder i Advokatfirmaet Niels Th. Kjølbye & Co. 1980-83, medindehaver 1984-85
Medindehaver af Advokatfirmaet Poulsen, Vestergaard, Cadovius & Stokholm 1985-90
Medindehaver af Lind & Cadovius Advokataktieselskab 1990-2003
Underviser på Advokatrådets fuldmægtigkurser og kursus i højesteretsprocedure
Censor ved Københavns Universitet 1991-

Andre hverv m.m.

Formand for Advokatrådets Skatteudvalg 1989-97
Medlem af Advokatrådet 1991-97, formand 1999-2003
Formand for CCBE-Delegationen 1995-99
Medlem af CCBEs Finanskomité 1997-2003
Medlem af Det Juridiske Fakultetsråd ved Københavns Universitet 2002-06
Medlem af hovedbestyrelsen for DJØF 1991-97
Medlem af Justitsministeriets Udvalg vedr. Undersøgelsesorganer 1994-96
Medlem af Justitsministeriets Domstolsudvalg 1996
Formand for domæneudvalget nedsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2003-04
Medlem af direktionen for Det Classenske Fideicommis 2006- . Formand 2012-
Formand for Procesbevillingsnævnet 2010-11
Formand for Konkurrenceankenævnet 2010-
Censorformand for de juridiske kandidatuddannelser i Danmark 2010-
Formand for Advokatnævnet 2010-16
Formand for Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker 2018-
Suppleant for formanden for ATS's Ankenævn 2019-

Tildelt: Margot og Thorvald Dreyers Fonds Hæderspris 2002

Til top Sidst opdateret: 28-11-2019 
Højesteret seperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København K seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk