Hop til indhold
Højesteret

Jens Peter Christensen, højesteretsdommer, professor, dr. jur. 

Født 1956 i Skive, dommer i Højesteret fra 2006.

Student 1975
Cand. phil. 1980
Cand. scient. pol. 1982
Lic. jur. 1990
Cand. jur. 1992
Dr. jur. 1997

Fuldmægtig i Københavns Kommune 1983-84
Adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 1984-85
Fuldmægtig i Undervisningsministeriet 1985-88
Kandidatstipendiat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet 1988-90, lektor i offentlig ret 1990-98
Professor i offentlig ret 1998-2011
Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret 1999-2000
Tillige undervisningsassistent i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet 1979-82, ved Københavns Universitet 1983-87 og ved Handelshøjskolen i København 1986-92, i erhvervsret ved Handelshøjskolen i København 1992-94, i statsret ved Københavns Universitet 1987-97

Andre hverv m.m.

Censor i statskundskab ved Aarhus og Københavns Universiteter 1997-2017
Medlem af forretningsudvalget for Nordisk Administrativt Forbund fra 1999
Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens litterære afd. 2003-2017
Medlem af Udvalget vedr. Undersøgelsesorganer 1994-96 (betænkning 1315/1996)
Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 1995-98
Medlem af Folketingets Grundlovskomité 1996-99
Medlem af Udvalget om forholdet mellem minister og embedsmænd 1997-98 (betænkning 1354/1998)
Udpeget af Finansministeriet til at udarbejde udredningen ”Offentligt Ansatte Chefers Ansvar” udg. 1998
Medlem af Udvalget vedr. PET og FE fra 1998-2012 (betænkning 1529/2012) 
Medlem af Valgretsnævnet (senere Valgnævnet) fra 1999 til 2012
Formand for Ekspertgruppen vedr. indsigt i den kommunale administration 2002 (betænkning 1425/2002)
Formand for Valgretsudvalget 2003 (betænkning 1432/2003)
Formand for Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand (Spindoktorudvalget) 2003 (betænkning 1443/2004)
Medlem af Procesbevillingsnævnet 2004-06
Formand for Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret 2004 (betænkning 1472/2006)
Formand for Domstolsstyrelsens bestyrelse 2011-2018
Formand for Valgnævnet fra 2012
Formand for Udvalget om særlige rådgivere (spindoktorer) 2012 (betænkning 1537/2013)
Formand for § 66-udvalget (lovforberedende udvalg til opfølgning på Farum-Kommissionens anbefalinger om afsættelse af borgmestre og forberedelse af byrådsmøder) 2012 (betænkning 1538/2013)
Formand for Udvalget om offentlig ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger fra 2014 (betænkning 1553/2015)
Formand for Udvalget om Undersøgelseskommissioner fra 2016 (betænkning 1566/2017)
Medlem af Aarhus Universitets bestyrelse fra februar 2017
Formand for en række bedømmelsesudvalg vedr. erhvervelse af den juridiske doktorgrad og besættelse af juridiske professorater mv.

Har bl.a. skrevet:    

Den højere Uddannelse som Politisk Problem (1982)
Forfatningsretten og Det Levende Liv (lic.-afhandling, 1990)
Ministeransvar (disputats, 1997)
Offentligt Ansatte Chefers Ansvar (1998)
Domstolene – den tredje statsmagt (2003)
"Højesteret og statsmagten" i bogen Højesteret – 350
 år (2011)
Dansk Statsret (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2012)
Grundloven – atten  fortællinger (2013)                         
Grundloven med kommentarer (sammen med   Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2015)
”The Supreme Court in Today’s Society” i bogen The Supreme Court of Denmark (2015)
”Højesteret i dagens samfund” i bogen Højesteret (2015)
Dansk Statsret, 2. udg. (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2016)

Tildelt:                       

Gads Fonds Juristpris 1991
Filtenborgprisen 2003
Festskrift til Jens Peter Christensen, DJØF-Forlag, 2016, 897 sider, i anledning af 60-årsdag den 1. november 2016

Til top Sidst opdateret: 19-02-2018 
Højesteret seperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København K seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk