Hop til indhold
Højesteret

Henrik Waaben, højesteretsdommer 

Født 1952 i København, dommer i Højesteret fra 2006.

Student 1971
Cand. jur. 1978
Advokatbeskikket (dep.) 1983
Advokatfuldmægtig 1978-80
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1980-81
Politifuldmægtig i Kolding 1981-83
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1983-87
Sekretariatschef i Flygtningenævnet 1987-88
Kontorchef i Justitsministeriet 1988-93
Direktør for Datatilsynet (tidl. Registertilsynet) 1993-2002
Landsdommer i Østre Landsret 2002-06

Andre hverv m.m.

Censor, Københavns Universitet 1998-2007
Formand for Datarådet 2007-2018
Domsredaktør, Ugeskrift for Retsvæsen fra 2009
Lovredaktør, Karnovs Lovsamling (færdselsloven) fra 2018
Formand for Procesbevillingsnævnet 2014-2015
Formand for Realkreditankenævnet 2012-2017
Næstformand i Det finansielle ankenævn fra 2018
Medlem af Natur- og Miljøklagenævnet (tidl. Naturklagenævnet) 2008-2017

Medforfatter til:       Færdselsloven med Kommentarer (1992/2017) 
                                     
Lov om Behandling af Personoplysninger m.
                                      Kommentarer (2001/2008/2015)

Til top Sidst opdateret: 13-02-2020 
Højesteret seperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København K seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk