Hop til indhold
Højesteret

Salærtakster 

Vejledende salærtakster i straffesager og ægteskabssager ved Højesteret
 

                                                                                                          December 2017


Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fra den 1. januar 2018 ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.740 kr., jf. bekendtgørelse nr. 1206 af 15. november 2017 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. Landsretterne har ved cirkulæreskrivelse af 8. december 2017 fastsat nye vejledende takster pr. 1. januar 2018.

Med virkning fra den 1. januar 2018 anvendes følgende vejledende takster i Højesteret:

Straffesager:

Op til en halv dag: 7.680 – 30.710 kr.

En hel dag: 15.350 – 51.180 kr.

De nævnte intervaller er et udgangspunkt, som kan fraviges, hvis sagens omstændigheder undtagelsesvist kan begrunde det.

Udmålingen af salæret sker i almindelighed under hensyntagen til en specificeret skriftlig timeopgørelse fra forsvareren og forudsætter, at tidsforbruget efter Højesterets vurdering med rimelighed er anvendt på sagen. Der anvendes i den forbindelse som udgangspunkt en timetakst på 1.740 kr.

De nævnte beløb omfatter ikke sager, som afgøres uden mundtlig hovedforhandling.

Fængselsbesøg af normal varighed: 1.480 kr.

Til advokater uden for København gives et tillæg på mindst 870 kr. pr. time som kompensation for skønnet rejsetid.

Det bemærkes, at der ved de nye takster ikke er tilsigtet en ændring af salærtilkendelsen i den enkelte sag, men at de nye vejledende takster i højere grad afspejler de salærer, der allerede tilkendes i praksis.

Ægteskabssager m.v. honoreres med 1.740 kr. pr. time, hvis tidsforbruget forekommer rimeligt.

Til samtlige beløb tillægges moms.


Thomas Rørdam

Til top Sidst opdateret: 26-01-2018 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk