Hop til indhold
Højesteret

Marts 2017 
04-10-2016 

Foreløbig retsliste

Torsdag den 2. marts 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 347/2011
Civil anke

A under konkurs,
A Holding A/S under konkurs,
A Ejendomme A/S under konkurs.
og
A A/S under konkurs
(selvmøder for alle )
mod
Sydbank A/S
v/Advokat Anne Buhl Bjelke

Dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Jan Schans Christensen, Kurt Rasmussen og Anne Louise Bormann.

Om en bank er erstatningsansvarlig i forbindelse med
investeringsrådgivning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28/11-2011 i sag nr. 2536/09, 14. afd.

 

Mandag den 13. marts 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 102/2016
Civil anke

Hvidovre Kommune
v/Advokat Lars Carstens
mod
Guldborgsund Kommune
v/Advokat Morten Jensen

Om Guldborgsund Kommune er refusionspligtig over for Hvidovre
Kommune som følge af medvirken til en handicappet borgers flytning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19/10-2015 i sag nr. 2218/13, 10. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 203/2016
Civil anke

Topdanmark Forsikring A/S
v/Advokat Anne Mette Myrup Opstrup
mod
Aarhus Kommune
v/Advokat Gert Møller Lund

Om forældelse af regreskrav for sygedagpenge.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/02-2016 i sag nr. 232/15, 11. afd.

 

Torsdag den 16. marts 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 159/2016
Civil anke

A,
B,
C,
D,
E,
og
F
v/Advokat Nikolaj Nikolajsen for alle
Biintervenient Foreningen med Grundlov skal land bygges
v/Advokat Nikolaj Nikolajsen
mod
Kirkeministeren
og
Social- og Indenrigsministeren
v/Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm for begge

Om lov nr. 532 af 12. juni 2012 om ændring af lov om ægteskabets
indgåelse mv. er ugyldig for så vidt angår bemyndigelsen til
præster i den danske folkekirke til at indstifte ægteskab mellem
to personer af samme køn, og om kongelig resolution af 12. juni
2012 om autorisation af et vielsesritual for to personer af samme
køn er ugyldig.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28/06-2016 i sag nr. 713/15, 16. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 266/2015
Civil anke

A under konkurs
v/Advokat Søren Hammer Westmark
mod
Jyske Bank A/S
v/Advokat Michael Serring

Om omstødelse af to betalinger efter konkurslovens § 74.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/11-2015 i sag nr. 769/13, 16. afd.

 

Tirsdag den 21. marts 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 52/2016
Civil anke

A/B Trylleskovparken
v/Advokat Thomas Schioldan Sørensen, beskikket
mod
Nykredit Bank A/S
v/Advokat Henriette Gernaa

Om ugyldighedsindsigelse og erstatningskrav i forbindelse med
andelsboligforenings renteswapaftale er forældet eller bortfaldet
ved passivitet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 29/10-2015 i sag nr. 1925/14, 2. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 116/2016
Civil anke

Landsbrug og Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening
som mandatar for I/S Sommersgård
v/Advokat Håkun Djurhuus
mod
Natur- og Miljøklagenævnet
v/Advokat Britta Moll Bown

Om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om, at omlægning af et
græsareal krævede dispensation var forkert, og om nævnets afgørelse
om hjemvisning var ugyldig.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 11/05-2016 i sag nr. 346/15, 13. afd.

 

Fredag den 24. marts 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 100/2016
Civil anke

Frode Sejr Hansen
v/Advokat Jørgen Iversen
mod
Esbjerg Kommune
v/Advokat Hans Peter Storvang
Vejdirektoratet
v/Kammeradvokaten ved advokat Rass Markert Holdgaard

Om Esbjerg Kommune kan nedlægge en privat fællesvej.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 04/11-2015 i sag nr. 2395/14, 4. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 136/2016
Civil anke

Slagelse Boligselskab
v/Advokat Eduardo Panzeri Vistisen
mod
Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen

Om anlæg af forsyningsledninger havde bevirket en stigning af
værdien af en grund i ubebygget stand, og om grundejeren var
berettiget til fradrag i grundværdien.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/04-2016 i sag nr. 1896/13, 6. afd.

 

Onsdag den 29. marts 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 71/2016
Civil anke

Mapfre Global Risks
v/Advokat Allan Kvist-Kristensen
mod
Codan Forsikring A/S
v/Advokat Henrik Thal Jantzen

Om en all-risks montageforsikring tegnet af en entreprenør i
forbindelse med en entrepriseaftale tillige omfattede bygherren
som medsikret, og om bygherrens forsikringsselskab derfor kan søge
regres mod entreprenørens forsikringsselskab.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 31/03-2016 i sag nr. 3083/14, 18. afd.

 

Til top Sidst opdateret: 20-02-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk