Hop til indhold
Højesteret

Maj 2018 
19-01-2018 

Foreløbig retsliste

Tirsdag den 1. maj 2018


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 246/2017 
Civil anke

Location A/S
v/Advokat Lars Langkjær
mod
Grundejernes Investeringsfond
v/Advokat Erik Wendelboe Christiansen

Om lejemål er omfattet af reglerne om bindingspligt i
storejendomme.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 06/06-2017 i sag nr. 2932/16, 23. afd.

 

Fredag den 4. maj 2018


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 33/2018
S
traffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Henrik Dupont Jørgensen, beskikket

Om voldtægt, vold og trusler mv.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 16/11-2017 i sag nr. 1412/17, 23. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 124/2017
Civil anke

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab
v/Advokat Georg Lett
mod
Forbrugerombudsmanden
Forbrugerombudsmanden som mandatar for A
v/advokat Jacob Pinborg for begge

Om ydelser i henhold til firmapensionsaftale og om god skik for
finansielle virksomheder.

Underinstans Sø- og Handelsretten: Dom af 31/05-2017 i sag nr. 1/16.

 

Onsdag den 9. maj 2018


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 196/2017
Civil anke

Arriva Danmark A/S
v/Advokat Peter Schradieck
mod
Københavns Kommune
v/Advokat Anders Valentiner-Branth

Om parkeringslicens i forbindelse med samarbejdsaftale om el-biler.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 30/08-2017 i sag nr. 1367/16, 18. afd.

 

Mandag den 14. maj 2018


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 105/2017
Civil anke

Müller-Ricken GmbH
Biintervenient Danske Svineproducenter
v/Advokat Hans Sønderby Christensen for begge
mod
Miljø- og Fødevareministeriet
v/advokat Peter Biering

Om lovlighed af regel i bekendtgørelse om transport af grise.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/05-2017 i sag nr. 1844/13, 22. afd.

 

Tirsdag den 15. maj 2018


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 105/2017, fortsat

 

Onsdag den 16. maj 2018


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 208/2017
Civil anke

A
v/Advokat Lars Sandager, beskikket
mod
Vejle Kommune
v/Advokat Jens Andersen-Møller

Om forældelse af erstatningskrav mod kommune i forbindelse med
seksuelle overgreb.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 26/04-2017 i sag nr. 820/14, 10. afd.

 

Tirsdag den 22. maj 2018


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 141/2017
Civil anke

Lærernes Centralorganisation
v/Advokat Karen Margrethe Schebye
mod
Beskæftigelsesministeriet
v/advokat Niels Banke

Om ændring af medarbejderes hviletid og fridøgn kan ske ved lov
eller ved aftale mellem arbejdsmarkedets parter.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/06-2017 i sag nr. 2453/14, 22. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 223/2017
Civil anke

A og B
v/Advokat Michael S. Wiisbye for begge
mod
Tryg Forsikring A/S s.m.f. C
Tryg Forsikring A/S s.m.f. D
v/Advokat Morten Boe Svendsen for begge

Om forældelse af erstatningskrav ved ejendomshandel

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/07-2017 i sag nr. 191/16, 22. afd.

 

Mandag den 28. maj 2018


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 113/2017
Civil anke

Brønshøjholms Allé 45-47 Brønshøj ApS
v/Advokat Rasmus Hoffery Nielsen
mod
Topdanmark Forsikring A/S
v/Advokat Klaus Kastrup-Larsen

Om udbetaling af brandforsikringssum til panthaver.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 21/02-2017 i sag nr. 620/16, 12. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 128/2017
Civil anke

Nordsøen Oceanarium
Odense Zoologiske Have
Aalborg Zoologiske Have
Zoologisk Have i København
v/Advokat Svend Erik Holm for alle
mod
Skatteministeriet
v/advokat David Auken

Om appellanterne er omfattet af skattelovgivningens bestemmelser
om udøvelse af museumsvirksomhed.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 07/06-2017 i sag nr. 2610/14, 8. afd.

 

Torsdag den 31. maj 2018


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 247/2017
Civil anke

Udlændingenævnet
v/Advokat Karsten Hagel-Sørensen
mod
A og B
v/Advokat Gunnar Homann, beskikket for begge

Om afslag på opholdstilladelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 05/07-2017 i sag nr. 608/16, 2. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 222/2017
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatning
v/advokat Henrik Nedergaard Thomsen
mod
A
v/Advokat Søren Kroer

Om forsørgertabserstatning m.v. til enke ved forsinket
diagnosticering af cancerpatient.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19/05-2017 i sag nr. 959/16, 5. afd.

Til top Sidst opdateret: 22-02-2018 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk