Hop til indhold
Højesteret

Maj 2017 
26-01-2017 

Foreløbig retsliste

Mandag den 1. maj 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 214/2016
Civil anke

Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden
v/Advokat Jens Rostock-Jensen
mod
A-Y
v/Advokat Eva Tofteberg Persson, beskikket for alle

Om erstatning for flyforsinkelse opstået i forbindelse med
vejrforhold.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 27/06-2016 i sag nr. 1868/15, 24. afd.

 

Tirsdag den 2. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 120/2016
Civil anke

A
B
C
v/Advokat Gunnar Homann, beskikket for alle
Biintervenient Institut for Menneskerettigheder for alle
(selvmøder)
mod
Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg

Om afslag på dansk indfødsret med henvisning til, at ansøgerne ikke opfyldte betingelserne om
danskkundskaber, var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, samt om godtgørelse mv.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 13/05-2016 i sag nr. 3802/13, 2. afd.

 

Torsdag den 4. maj 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 219/2016
Civil anke

Randers Kommune
v/Advokat Henrik Qwist
mod
Randersegnens Boligforening under konkurs
v/Advokat Søren Hammer Westmark

Om Randers Kommune som selvskyldnerkautionist skal betale et beløb
til Randers Boligforening under konkurs som følge af omstødelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 01/04-2016 i sag nr. 707/15, 1. afd.

 

Mandag den 8. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 4/2017
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Klaus Ewald, beskikket

Om strafudmåling i forbindelse med dom for seksuelle krænkelser.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 30/09-2016 i sag nr. 514/16, 4. afd.

 

Tirsdag den 9. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 34/2017
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Bjørn Mering Caning, beskikket

Om forvaring i sag om flere forhold for voldtægt og
frihedsberøvelse og forsøg herpå.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/08-2016 i sag nr. 2916/15, 13. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 224/2015
Civil anke

Fjerritslev Fjernvarmeværk a.m.b.a
v/Advokat Stig Grønbæk Jensen
Biintervenient Dansk Fjernvarme
v/Advokat Stig Grønbæk Jensen
mod
Jammerbugt Forsyning A/S
v/Advokat Mads Kobberø
Biintervenient Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA)
v/Advokat Mads Kobberø

Om ansvar for forhøjet cadmiumindhold i slam og om erstatning i
anledning heraf er omfattet af det objektive ansvar i
miljøerstatningsloven.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 07/05-2015 i sag nr. 140/14, 15. afd.

 

Mandag den 15. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 27/2017
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Henrik Høpner, beskikket

Om overtrædelse af arbejdsmiljøloven ved arbejde med rensning af
skorstene.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/10-2016 i sag nr. 933/16, 19. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 180/2016
Civil anke

HKKF som mandatar for A
v/Advokat Søren Kjær Jensen
mod
Ankestyrelsen
v/Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen

Om en tilpasningsreaktion efter arbejdsskadesikringsloven skal
anses for at være en erhvervssygdom.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 01/07-2016 i sag nr. 1882/14, 12. afd.

og

Sag 181/2016
Civil anke

HKKF som mandatar for A
v/Advokat Søren Kjær Jensen
mod
Forsvarets Personalestyrelse
v/Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen

Om arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for en arbejdstagers
tilpasningsreaktion.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 01/07-2016 i sag nr. 174/15, 12. afd.

 

Torsdag den 18. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 96/2016
Civil anke

Codan Forsikring A/S som mandatar for Expan A/S
v/Advokat Søren Vagner Nielsen
mod
Boet efter A
v/Advokat Michael S. Wiisbye

Om forældelsesfristen for differencekrav efter erstatningsansvarsloven på
erhvervsevnetabserstatning efter en arbejdsulykke.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 04/12-2015 i sag nr. 699/14, 12. afd.

 

Tirsdag den 23. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 211/2016
Civil anke

A
v/Advokat Søren Aagaard
mod
Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen

Om opgørelse af forfaldent henstandsbeløb i forbindelse med
udlodning af aktieudbytte.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 09/09-2016 i sag nr. 1200/15, 5. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 154/2016
Civil anke

Danske Bank A/S
v/Advokat Ole Spiermann
mod
Selskabet af 15. september 1986 Tjørring A/S under konkurs
v/Advokat Jesper Saugmandsgaard Øe
Biintervenient Delacour Dania Advokatpartnerselskab
v/Advokat Søren Lundsgaard

Om SKAT's udkast til afgørelse kan lægges til grund ved
insolvensvurderingen i forbindelse med konkurs og om omstødelse af
virksomhedspant.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 16/12-2015 i sag nr. 2202/14, 16. afd.

Til top Sidst opdateret: 07-03-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk