Hop til indhold
Højesteret

Maj 2017 
26-01-2017 

Foreløbig retsliste

Mandag den 22. maj 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 214/2016
Civil anke

Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden
v/Advokat Jens Rostock-Jensen
mod
A-Y
v/Advokat Eva Tofteberg Persson, beskikket for alle

Dommere: Jytte Scharling, Jon Stokholm, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Anne Louise Bormann.

Om erstatning for flyforsinkelse opstået i forbindelse med
vejrforhold.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 27/06-2016 i sag nr. 1868/15, 24. afd.

Dommen afsiges den ... maj 2017 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 2. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 120/2016
Civil anke

A
B
C
v/Advokat Gunnar Homann, beskikket for alle
Biintervenient Institut for Menneskerettigheder for alle
(selvmøder)
mod
Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg

Dommere: Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen og Lars Apostoli.

Om afslag på dansk indfødsret med henvisning til, at ansøgerne ikke opfyldte betingelserne om danskkundskaber, var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, samt om godtgørelse mv.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 13/05-2016 i sag nr. 3802/13, 2. afd.

Dommen afsiges den 9. maj 2017 kl. 12:00.

 

Torsdag den 4. maj 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 141/2016
Civil anke

Nymølle Stenindustrier A/S
v/Advokat Kjeld Jørgensen
mod
Vejdirektoratet
v/Kammeradvokaten ved advokat Kasper Mortensen

Dommere: Lene Pagter Kristensen, Jytte Scharling, Lars Hjortnæs, Jens Kruse Mikkelsen og Anne Louise Bormann.

Om udmåling af ekspropriationserstatning i forbindelse med
udvidelse af Holbækmotorvejen, herunder om erstatningen skal
fastsættes på grundlag af det eksproprierede areals handelsværdi
eller brugsværdi.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/06-2016 i sag nr. 1432/12, 17. afd.

Dommen afsiges den 11. maj 2017 kl. 12:00.

 

Mandag den 8. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 4/2017
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Klaus Ewald, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Henrik Waaben og Jan Schans Christensen.

Om strafudmåling i forbindelse med dom for seksuelle krænkelser.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 30/09-2016 i sag nr. 514/16, 4. afd.

Dommen afsiges den 18. maj 2017 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 9. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 34/2017
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Bjørn Mering Caning, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Henrik Waaben og Jan Schans Christensen.

Om forvaring i sag om flere forhold for voldtægt og
frihedsberøvelse og forsøg herpå.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/08-2016 i sag nr. 2916/15, 13. afd.

Dommen afsiges den 18. maj 2017 kl. 12:00.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 224/2015
Civil anke

Fjerritslev Fjernvarmeværk a.m.b.a
v/Advokat Søren Stenderup Jensen
Biintervenient Dansk Fjernvarme
v/Advokat Søren Stenderup Jensen
mod
Jammerbugt Forsyning A/S
v/Advokat Mads Kobberø
Biintervenient Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA)
v/Advokat Mads Kobberø

Dommere: Jytte Scharling, Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen.

Om ansvar for forhøjet cadmiumindhold i slam og om erstatning i
anledning heraf er omfattet af det objektive ansvar i
miljøerstatningsloven.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 07/05-2015 i sag nr. 140/14, 15. afd.

Dommen afsiges den 17. maj 2017 kl. 12:00.

 

Mandag den 15. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 27/2017
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Henrik Høpner, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen og Anne Louise Bormann.

Om overtrædelse af arbejdsmiljøloven ved arbejde med rensning af
skorstene.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/10-2016 i sag nr. 933/16, 19. afd.

Dommen afsiges den 22. maj 2017 kl. 12:00.

 

Torsdag den 18. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 96/2016
Civil anke

Codan Forsikring A/S som mandatar for Expan A/S
v/Advokat Søren Vagner Nielsen
mod
Boet efter A
v/Advokat Michael S. Wiisbye

Dommere: Vibeke Rønne, Poul Søgaard, Henrik Waaben, Jan Schans Christensen og Jens Kruse Mikkelsen.

Om forældelsesfristen for differencekrav efter erstatningsansvarsloven på
erhvervsevnetabserstatning efter en arbejdsulykke.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 04/12-2015 i sag nr. 699/14, 12. afd.

Dommen afsiges den 24. maj 2017 kl. 12:00.

 

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 70/2017
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Thorkild Høyer, beskikket
T2
v/Advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket
T3
v/Advokat Thomas Smed, beskikket

Dommere: Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Oliver Talevski og Kurt Rasmussen.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/12-2016 i sag nr. 3425/15, 24. afd.

 Dommen afsiges den 29. maj 2017 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 23. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 211/2016
Civil anke

A
v/Advokat Søren Aagaard
mod
Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen

Dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Poul Dahl Jensen, Henrik Waaben, Jan Schans Christensen og Lars Apostoli.

Om opgørelse af forfaldent henstandsbeløb i forbindelse med
udlodning af aktieudbytte.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 09/09-2016 i sag nr. 1200/15, 5. afd.

 Dommen afsiges den 2. juni 2017 kl. 12:00.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 154/2016
Civil anke

Danske Bank A/S
v/Advokat Ole Spiermann
mod
Selskabet af 15. september 1986 Tjørring A/S under konkurs
v/Advokat Jesper Saugmandsgaard Øe
Biintervenient Delacour Dania Advokatpartnerselskab
v/Advokat Søren Lundsgaard

Dommere: Lene Pagter Kristensen, Jytte Scharling, Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Anne Louise Bormann.

Om SKAT's udkast til afgørelse kan lægges til grund ved
insolvensvurderingen i forbindelse med konkurs og om omstødelse af
virksomhedspant.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 16/12-2015 i sag nr. 2202/14, 16. afd.

Dommen afsiges den 6. juni 2017 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 30. maj 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 56/2017
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Henrik Stagetorn, beskikket

Dommere: Vibeke Rønne, Poul Søgaard, Henrik Waaben, Oliver Talevski og Jan Schans Christensen.

Om udvisning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 12/10-2016 i sag nr. 865/16,  afd.

 

Til top Sidst opdateret: 24-05-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk