Hop til indhold
Højesteret

Juni 2018 
09-02-2018 

Foreløbig retsliste

Onsdag den 6. juni 2018


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 18/2017
Civil anke

A1-A17
v/Advokat Christian Harlang for alle
mod
Integrations- Udlændinge- og Boligministeriet
v/advokat Flemming Orth

Om erstatning for økonomisk tab og godtgørelse for ikke-økonomisk
skade til statsløse i anledning af, at de ikke opnåede dansk
statsborgerskab på det tidligst mulige tidspunkt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 21/12-2016 i sag nr. 2146/11, 2. afd.

 

Torsdag den 7. juni 2018


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 18/2017, fortsat

 

Fredag den 8. juni 2018


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 18/2017, fortsat

 

Mandag den 11. juni 2018


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 166/2017
Civil anke

NHRN Holding A/S
og
Stichting Niels Reimar Nielsen
v/advokat Eigil Lego Andersen for begge
mod
Skatteministeriet
v/advokat Søren Horsbøl Jensen

Om udbytte kunne udloddes til fond uden indeholdelse af udbytteskat.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 03/07-2017 i sag nr. 102/16, 3. afd.

 

Torsdag den 14. juni 2018


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 238/2017
Civil anke

Tower-Crane Europe/Schepers Kranen
v/Advokat Anne Birgitte Gammeljord
mod
Krøll Cranes A/S
v/Advokat Henrik Thal Jantzen

Om opsigelse af handelsagentaftale og erstatning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 27/06-2017 i sag nr. 1015/16, 6. afd.

 

Tirsdag den 19. juni 2018


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 129/2017
Civil anke

Roy Pedersen
v/Advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard, beskikket
mod
Nørhede-Hjortmose Vindudvikling ApS
v/Advokat Jens Erik Pedersen

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/03-2017 i sag nr. 94/16, 10. afd.

og

Sag 130/2017
Civil anke

Bente Damgaard Andersen og Svend Aage Damgaard Andersen
v/Advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard, beskikket
mod
Nørhede-Hjortmose Vindudvikling ApS
v/Advokat Jens Erik Pedersen

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/03-2017 i sag nr. 96/16, 10. afd.

og

Sag 131/2017
Civil anke

Claus Michael Bøtker
v/Advokat Jes Edmund Andersen, beskikket
mod
Nørhede-Hjortmose Vindudvikling ApS
v/Advokat Jens Erik Pedersen

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/03-2017 i sag nr. 100/16, 10. afd.

og

Sag 132/2017
Civil anke

John Elkjær Jensen
v/Advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard, beskikket
mod
Nørhede-Hjortmose Vindudvikling ApS
v/Advokat Jens Erik Pedersen

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/03-2017 i sag nr. 98/16, 10. afd.

og

Sag 133/2017
Civil anke

Anne Mette Poulsen
v/Advokat Jes Edmund Andersen, beskikket
mod
Nørhede-Hjortmose Vindudvikling ApS
v/Advokat Jens Erik Pedersen

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/03-2017 i sag nr. 97/16, 10. afd.

og

Sag 134/2017
Civil anke

Gudrun Jensen og Poul Bækgaard Jensen
v/Advokat Jes Edmund Andersen, beskikket
mod
Nørhede-Hjortmose Vindudvikling ApS
v/Advokat Jens Erik Pedersen

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/03-2017 i sag nr. 95/16, 10. afd.

og

Sag 135/2017
Civil anke

Leif Lyhne Christensen
v/Advokat Jes Edmund Andersen, beskikket
mod
Nørhede-Hjortmose Vindudvikling ApS
v/Advokat Jens Erik Pedersen

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/03-2017 i sag nr. 99/16, 10. afd..

og

Sag 136/2017
Civil anke

Marianne Andersen og Roland Andersen
v/Advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard, beskikket
mod
Nørhede-Hjortmose Vindudvikling ApS
v/Advokat Jens Erik Pedersen

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/03-2017 i sag nr. 101/16, 10. afd.


Alle sager om krav om værditabserstatning som følge af opstilling af
vindmøller.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 83/2017
Civil anke

Nordens Céu Sagrado Mester Fernandos Center for Meditation og Videnskab
v/Advokat Steen Petersen, beskikket
mod
Sundheds- og Ældreministeriet
v/advokat Peter Biering

Om afslag på tilladelse til at importere vin til brug for religiøs
ceremoni.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 15/03-2017 i sag nr. 2638/15, 10. afd.

 

Onsdag den 20. juni 2018


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne 129/2017-136/2017, fortsat

 

Fredag den 22. juni 2018


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 177/2017
Civil anke

Gjensidige Forsikring Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA
som mandatar for Autismecenter Storstrøm
v/Advokat Mette Kirstine Brøgger Echwald Sevel
mod
A
v/Advokat Michael S. Wiisbye

Om autismecenter skal friholde beboer for dennes erstatningsansvar
efter vold mod en ansat.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/04-2017 i sag nr. 442/16, 13. afd.

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk