Hop til indhold
Højesteret

Juni 2017 
30-01-2017 

Foreløbig retsliste

Tirsdag den 6. juni 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 180/2016
Civil anke

HKKF som mandatar for A
v/Advokat Søren Kjær Jensen
mod
Ankestyrelsen
v/Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen

Om en tilpasningsreaktion efter arbejdsskadesikringsloven skal
anses for at være en erhvervssygdom.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 01/07-2016 i sag nr. 1882/14, 12. afd.

og

Sag 181/2016
Civil anke

HKKF som mandatar for A
v/Advokat Søren Kjær Jensen
mod
Forsvarets Personalestyrelse
v/Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen

Om arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for en arbejdstagers
tilpasningsreaktion.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 01/07-2016 i sag nr. 174/15, 12. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 306/2016
Civil anke

Udlændingestyrelsen
Udlændinge- og Integrationsministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Karsten Hagel-Sørensen for begge
mod
A
v/Advokat Christian Dahlager

Om godtgørelse i anledning af krænkelse af
Menneskerettighedskonventionens tillægsprotokol 4, artikel 2, jf.
Højesterets dom af 1. juni 2012 (U2012.2874H), vedrørende den
tidsmæssige udstrækning af afgørelser om opholds- og meldepligt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 31/05-2016 i sag nr. 1168/15, 11. afd

 

Mandag den 12. juni 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 147/2016
Civil anke

U
v/Advokat Jan Toft Olesen
mod
L
v/Advokat Claus Allan Bonnez

Om fastsættelse af leje efter boligreguleringsloven.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 11/02-2016 i sag nr. 827/15, 2. afd.

 

Fredag den 16. juni 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 239/2016
Civil anke

MSK Traders Ltd.
v/Advokat Jens Jakob Bugge
mod
Converse Inc.
Converse Scandinavia A/S
v/Advokat Jeppe Brinck-Jensen for begge

Om krænkelse af varemærke.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 30/06-2016 i sag nr. 2902/14, 10. afd.

 

Onsdag den 21. juni 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 137/2016
Civil anke

Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke
mod
A/S Arbejdernes Landsbank
v/Advokat Svend Erik Holm
Biintervenient Dansk Erhverv
Biintervenient Finansrådet
Biintervenient Dansk Industri
v/Advokat Svend Erik Holm for alle

Om en bank har fradragsret for lønudgifter til egne ansatte i
forbindelse med opkøb af anden bankvirksomhed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 01/06-2016 i sag nr. 3434/13, 19. afd.

og

Sag 138/2016
Civil anke

Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke
mod
Lån & Spar Bank A/S
v/Advokat Svend Erik Holm
Biintervenient Dansk Erhverv
Biintervenient Dansk Industri
Biintervenient Finansrådet
v/Advokat Svend Erik Holm for alle

Om en bank har fradragsret for lønudgifter til egne ansatte i
forbindelse med opkøb af anden bankvirksomhed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 01/06-2016 i sag nr. 1971/14, 19. afd.

 

Torsdag den 22. juni 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne 137/2016 og 138/2016, fortsat

 

Fredag den 23. juni 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 134/2016
Civil anke

Dako Danmark A/S
v/Advokat Morten Langer
mod
Pharmadanmark som mandatar for A
v/Advokat Arvid Andersen

Om bonusordning skal anses som vederlag efter funktionærlovens §
17 a, stk. 1, og i så fald om ordningens progressive
optjeningsprincip er i strid med funktionærloven.

Underinstans Sø- og Handelsretten: Dom af 27/05-2016 i sag nr. 4/15.

 

Onsdag den 28. juni 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 215/2016
Civil anke

Peter Martin Andersen
v/Advokat Gert Møller Lund
mod
Fødevareministeriets Klagecenter
NaturErhvervsstyrelsen
v/Kammeradvokaten ved advokat Peter Hedegaard Madsen for begge

Om Fødevareministeriets Klagecenter og NaturErhvervsstyrelsens
afgørelser om nægtelse af landbrugsstøtte og tilskud for
naturpleje er ugyldige.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 26/08-2016 i sag nr. 1466/14, 6. afd.
 

Til top Sidst opdateret: 21-04-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk