Hop til indhold
Højesteret

Januar 2017 
03-10-2016 

Foreløbig retsliste

Onsdag den 4. januar 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 210/2016
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Steen Moesgaard, beskikket

Dommere: Poul Søgaard, Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Jens Kruse Mikkelsen.

Om skatte- og momsunddragelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/03-2016 i sag nr. 3299/15, 19. afd.

Dommen afsiges den 11. januar 2017 kl. 12:00.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 223/2015
Civil anke

Jysk Miljørens A/S
v/Advokat Arne Paabøl Andersen
mod
Fredericia Kommune
v/Advokat Mads Kobberø
Tryg Forsikring A/S
v/Advokat Morten Boe Svendsen

Dommere: Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Lars Hjortnæs og Lars Apostoli.

Om erstatningsansvar for kommunes afholdte omkostninger til
afværgeforanstaltninger ved vandforurening.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 09/06-2015 i sag nr. 1253/14, 14. afd.

Dommen afsiges den 12. januar 2017 kl. 12:00.

 

Mandag den 9. januar 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 110/2016
Civil anke

Topdanmark Forsikring A/S
v/Advokat Vivi Bruhn Knudsen
mod
If Skadeforsikring Filial af If Skadeförsäkring AB (PUBL) Sverige
og
Investeringsselskabet af 2. juli 2007 ApS
v/Advokat Jens Rostock-Jensen for begge

Dommere: Jytte Scharling, Jens Peter Christensen, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen og Jens Kruse Mikkelsen.

Om et erstatningskrav i anledning af olieforurening er forældet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/01-2016 i sag nr. 2161/15, 21. afd.

Dommen afsiges den 16. januar 2017 kl. 12:00.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 217/2016
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Gunnar Homann, beskikket

Dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen, Henrik Waaben og Anne Louise Bormann.

Om overtrædelse af meldepligt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/05-2016 i sag nr. 1307/15, 13. afd.

Dommen afsiges den 17. januar 2017 kl. 12:00.

 

Torsdag den 12. januar 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 42/2016
Civil anke

CO-industri som mandatar for A
v/Advokat Nicolai Westergaard
mod
Beskæftigelsesministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke

Dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski og Jan Schans Christensen.

Om erstatningsansvar for manglende implementering af den ret til
erstatningsferie ved sygdom, der følger af arbejdstidsdirektivets
artikel 7.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 09/02-2016 i sag nr. 406/12, 11. afd.

Dommen afsiges den 19. januar 2017 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 17. januar 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 31/2016
Civil anke

A
v/Advokat Karsten Høj, beskikket
mod
Peter Nzulumike
Dronning Ingrids Hospital
Departementet for Sundhed
v/Advokat Anita Strauss Sørensen for alle

Dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Vibeke Rønne, Jan Schans Christensen og Jens Kruse Mikkelsen.

Om grønlandsk patients retsstilling, herunder om ansvar for
manglende information om behandlingsmuligheder i Danmark.

Underinstans Grønland: Dom af 08/12-2014 i sag nr. 1/14.

Dommen afsiges den 24. januar 2017 kl. 12:00.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 107/2016
Civil anke

FTF som mandatar for BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes
Landsforbund som mandatar for A
v/Advokat Jakob Bjerre
mod
Vallensbæk Kommune
v/Advokat Charlotte Kunckel

Dommere: Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Henrik Waaben og Anne Louise Bormann.

Om kommunes videregivelse af helbredsoplysninger var uberettiget,
og om kommunen skal betale tortgodtgørelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/05-2016 i sag nr. 1700/13, 21. afd.

Dommen afsiges den 24. januar 2017 kl. 12:00.

 

Onsdag den 25. januar 2017

 

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 280/2015
Civil anke

Automester Bramstrup ApS
og
Steen Eithz Bentsen
v/Advokat Claes Simon Wildfang for begge
mod
Niels Einar Langkilde
v/Advokat Sture Rygaard

Dommere: Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Anne Louise Bormann.

Om et autoværksteds brug af navnet på et gods krænker godsejeren.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/08-2015 i sag nr. 1033/14, 20. afd.

Dommen afsiges den 1. februar 2017 kl. 12:00.

 

Mandag den 30. januar 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 60/2016
Civil anke

C. A. Nielsen ApS
v/Advokat Jørgen Holst
mod
Plesner I/S
og
A
v/Advokat Søren Lundsgaard for begge

Dommere: Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Oliver Talevski and Jan Schans Christensen.

Om advokats erstatningsansvar for C. A. Nielsen ApS' tab i
forbindelse med en optionsaftale.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 17/03-2016 i sag nr. 988/11, 1. afd.

Dommen afsiges den 7. februar 2017 kl. 12:00.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 55/2016
Civil anke

A
v/Advokat Eduardo Panzeri Vistisen
mod
Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke

Dommere: Lene Pagter Christensen, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Henrik Waaben og Lars Apostoli.

Om fastsættelse af grundskatteloftsværdien for udstykket ejendom.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/02-2016 i sag nr. 78/15, 7. afd.

Dommen afsiges den 7. februar 2017 kl. 12:00.

Til top Sidst opdateret: 31-01-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk