Hop til indhold
Højesteret

December 2019 
06-08-2019 

Foreløbig retsliste

Mandag den 2. december 2019


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-13560/2019-HJR
Civil anke

Lønmodtagernes Garantifond
v/Advokat Lene Damkjær Christensen
mod
Ledernes Hovedorganisation som mandatar for
A
v/Advokat Sophie Becher

Dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben, Hanne Schmidt, Jan Schans Christensen, Lars Apostoli og Kristian Korfits Nielsen.

Om fradrag i løntabserstatning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/11-2018 i sag BS-7875/2018-OLR, 5. afd.

Dommen afsiges den 11. december 2019 kl. 12.00.

 

Torsdag den 5. december 2019


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 123/2019
S
traffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Anders Nemeth, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen, Kurt Rasmussen og Anne Louise Bormann.

Om våbenbesiddelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/04-2019 i sag nr. 3682/18, 23. afd.

Dommen afsiges den 6. december 2019 kl. 12.00.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-12663/2019-HJR
Civil anke

Apcoa Parking Danmark
v/Advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat David Auken

Dommere: Vibeke Rønne, Michael Rekling, Jan Schans Christensen, Lars
Apostoli og Jørgen Steen Sørensen.

Om kontrolgebyrer for parkering i strid med forskrifter herfor er en momspligtig transaktion.

Underinstans Vestre Landsret:  Dom af 10/9-2018 i sag B-0198-17, 1. afd. (BS-10285/2017-VLR)

Dommen afsiges den 19. december 2019 kl. 12.00.

 

Tirsdag den 10. december 2019


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-39382/2018-HJR
Civil anke

A, B, C og D
v/Advokat Peter Breum for alle
mod
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
v/Advokat  Lene Damkjær Christensen

Dommere: Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt og Jens Kruse Mikkelsen.

Om forskelsbehandling af tidsbegrænsede ansatte.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/9-2018 i sag B-2148-16, 11. afd. (BS-1445/2016-OLR)

 

Mandag den 16. december 2019


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-17556/2019-HJR
Civil anke

Søndervang Pelsfarm ApS
v/Advokat Niels Vase
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
v/Advokat Britta Moll Bown

Dommere: Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Kurt
Rasmussen og Anne Louise Bormann.

Om inddragelse af nye oplysninger i appelinstans og om betydning af lang sagsbehandlingstid.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/1-2019 i sag BS-17965/2018-VLR, 7. afd.

 

Torsdag den 19. december 2019


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 116/2019
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Gert Dyrn, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt og Anne Louise Bormann. 

Om offentlig billigelse af terrorangreb.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 25/04-2019 i sag nr. 99/19, 7. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 121/2019
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jacob Kiil, beskikket

Dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Jan Schans Christensen og Kristian Korfits Nielsen.

Om anklagemyndighedens mulighed for at nedlægge påstand om
strafskærpelse i ankesag.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 04/06-2019 i sag nr. 3546/18, 9. afd.

Til top Sidst opdateret: 06-12-2019 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk