Hop til indhold
Højesteret

August 2017 
31-01-2017 

Foreløbig retsliste


Tirsdag den 8. august 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 273/2016
Civil anke

FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S
v/Advokat Eigil Lego Andersen
mod
Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke

Om beskatning af erstatning for indkomsttab i forbindelse med
misligholdt kontrakt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 20/10-2016 i sag nr. 1236/15, 23. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 234/2016
Civil anke

Anna Kirstine Hangaard
v/Advokat Per Overbeck, beskikket
mod
Ejstrup Møllerne I/S
v/Advokat Tom Uldall Hansen

Om erstatning for værditab på ejendom som følge af opsætning af
vindmøller.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 30/06-2016 i sag nr. 1166/15, 9. afd.

 

Fredag den 11. august 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 279/2016
Civil anke

Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A
v/Advokat Arvid Andersen
mod
Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke

Om afskedigelse af tjenestemand var usaglig og om økonomisk
kompensation.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 14/10-2016 i sag nr. 963/15, 19. afd.

 

Onsdag den 16. august 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 27/2015
Civil anke

Danske Svineproducenter
v/Advokat H. Sønderby Christensen
mod
Miljø- og Fødevareministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Peter Biering

Om danske krav vedrørende indvendig etagehøjde ved transport af
slagtesvin og lastetæthed ved transport af smågrise er i strid med
EU-retten.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 16/01-2015 i sag nr. 1129/05, 10. afd.

 

Torsdag den 17. august 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 27/2015, fortsat

 

Mandag den 28. august 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 266/2016
Civil anke

Microsoft Danmark filial af Microsoft Mobile Sales International OY , Finland
v/Advokat Frank Bøggild
mod
Copydan KulturPlus
v/Advokat Peter Schønning

Om importør af hukommelseskort til mobiltelefoner skal betale
vederlag for privatkopiering (blankbåndsvederlag).

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/10-2016 i sag nr. 1995/10, 10. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 285/2016
Civil anke

A
v/Advokat Birgitte Pedersen
mod
Codan Forsikring A/S
Privatsikring A/S
v/Advokat Michael S. Wiisbye for begge

Om knæskade opstået under løbetur kan anses for et ulykkestilfælde
og dermed er dækket af ulykkesforsikring.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28/10-2016 i sag nr. 1182/15, 2. afd.

 

Torsdag den 31. august 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 48/2016
Civil anke

A/B Engskoven
v/Advokat Thomas Schioldan Sørensen, beskikket
mod
Jyske Bank A/S
v/Advokat Philip Baruch

Om renteswapaftaler er ugyldige eller uforbindende som følge af
mangelfuld rådgivning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 19/11-2015 i sag nr. 424/14, 6. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 102/2016
Civil anke

Hvidovre Kommune
v/Advokat Lars Carstens
mod
Guldborgsund Kommune
v/Advokat Morten Jensen

Om Guldborgsund Kommune er refusionspligtig over for Hvidovre
Kommune som følge af medvirken til en handicappet borgers flytning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19/10-2015 i sag nr. 2218/13, 10. afd.

 

Fredag den 1. september 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 48/2016, fortsat

 

Til top Sidst opdateret: 12-07-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk