Hop til indhold
Højesteret

April 2017 
09-12-2016 

Foreløbig retsliste


Mandag den 3. april 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 81/2016
Civil anke

Vallensbæk Kommune
v/Advokat René Offersen
Biintervenient Kommunernes Landsforening
v/Advokat René Offersen
mod
Banedanmark
v/Kammeradvokaten ved advokat Kasper Mortensen

Dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Poul Søgaard, Poul Dahl Jensen, Henrik Waaben og Jan Schans Christensen.

Om udgifter til vedligeholdelse af jernbanebroer skal betales af
Banedanmark eller Vallensbæk Kommune.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/11-2015 i sag nr. 2372/14, 15. afd.

 

Tirsdag den 4. april 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 191/2015
Civil anke

If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB (publ)
v/Advokat Michael Steen Wiisbye
mod
Lego A/S
v/Advokat Torben Bondrop

Om forsikringsselskabs ophævelse/opsigelse af forsikring som følge
af ændret risikovurdering var berettiget og om erstatninsansvar i
den anledning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 31/08-2015 i sag nr. 389/14, 3. afd.

 

Onsdag den 5. april 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 191/2015, fortsat

 

Torsdag den 6. april 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 48/2016
Civil anke

A/B Engskoven
v/Advokat Thomas Schioldan Sørensen, beskikket
mod
Jyske Bank A/S
v/Advokat Philip Baruch

Om renteswapaftaler er ugyldige eller uforbindende som følge af
mangelfuld rådgivning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 19/11-2015 i sag nr. 424/14, 6. afd.

 

Fredag den 7. april 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 48/2016, fortsat

 

Mandag den 10. april 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 109/2016
Civil anke

A
v/Advokat Charlotte Rosenberg Gransøe
mod
Ankestyrelsen
v/Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth

Om fastsættelse af erhvervsevnetab.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 04/05-2016 i sag nr. 1012/14, 11. afd.

 

Tirsdag den 18. april 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 12/2017
S
traffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Kenneth Tygesen, beskikket

Om anvendelse af samfundstjeneste ved dom for grov vold.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/11-2016 i sag nr. 2126/16, 2. afd.

 

Onsdag den 19. april 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 255/2016
Civil anke

HK Danmark
v/Advokat Michael Serup
mod
Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard

Om fagforenings indberetning til SKAT af kontingentindbetalinger
fra pensionerede medlemmer, som ikke er tjenestemænd.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/10-2016 i sag nr. 2044/15, 21. afd.

 

Fredag den 21. april 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 118/2016
Civil anke

Flemming Villadsen
v/Advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel
mod
SEAS-NVE Holding A/S
v/Advokat Søren Vagner Nielsen

Om elforbrug registreret på måler i en villa kan anses som udtryk
for det reelle elforbrug, eller om det er sandsynliggjort, at det
registrerede forbrug ikke er korrekt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 06/01-2016 i sag nr. 183/14, 5. afd.

 

Mandag den 24. april 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 141/2016
Civil anke

Nymølle Stenindustrier A/S
v/Advokat Kjeld Jørgensen
mod
Vejdirektoratet
v/Kammeradvokaten ved advokat Stig Grønbæk Jensen

Om udmåling af ekspropriationserstatning i forbindelse med
udvidelse af Holbækmotorvejen, herunder om erstatningen skal
fastsættes på grundlag af det eksproprierede areals handelsværdi
eller brugsværdi.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/06-2016 i sag nr. 1432/12, 17. afd.

 

Onsdag den 26. april 2017


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 145/2016
Civil anke

A
v/Advokat Marianne Fruensgaard, beskikket
mod
Erstatningsnævnet
v/Kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen

Om politianmeldelse var sket rettidigt i forbindelse med krav om
erstatning efter offererstatningsloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/03-2016 i sag nr. 1222/15, 13. afd.

 

Torsdag den 27. april 2017


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 148/2016
Civil kære

Foreningen Euro-Mediterranean Human Rights Network
v/Advokat Anders Rynkebjerg
mod
Expect Office Solutions A/S
v/Advokat Ulrik Bayer

Underinstans Østre Landsret: Kendelse af 11/03-2016 i sag nr. 3148/14, 6. afd.


og


Sag 179/2016
Civil anke

Foreningen Euro-Mediterranean Human Rights Network
v/Advokat Anders Rynkebjerg
mod
Expect Office Solutions A/S
v/Advokat Ulrik Bayer

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/12-2015 i sag nr. 3221/14, 6. afd.

Begge sager om leasingselskab i forbindelse med fornyelse og ændring af
leasingaftale vedrørende kopi- og printudstyr har handlet
erstatningspådragende.

 

Til top Sidst opdateret: 27-03-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk