Hop til indhold
Højesteret

Højesteret og digital behandling af civile sager 
09-01-2018 

 


Ved lov nr. 1867 af 29. december 2015 blev det vedtaget, at civile retssager skal anlægges og behandles ved anvendelse af en digital sagsportal, som domstolene stiller til rådighed. Anvendelse af sagsportalen sker via hjemmesiden www.minretssag.dk.  

Sagsportalen blev for så vidt angår Højesteret taget i brug den 2. februar 2018.

Visse sagstyper, herunder visse sager i medfør af udlændingeloven, foged- og tinglysningssager, visse skiftesager samt sager indgivet til Den Særlige Klageret, er ikke omfattet af reglerne om digital behandling. En part, som ikke er repræsenteret af advokat, kan efter Højesterets nærmere bestemmelse undtagelsesvis fritages for at benytte sagsportalen. 

I øvrigt henvises til vejledningen på www.minretssag.dk.

Der henvises endvidere til Højesterets vejledning i behandling af civile sager, som findes på Højesterets hjemmeside. Det bemærkes, at Højesteret har bestemt, at ekstrakt i ankesager tillige skal - på samme måde som hidtil - indgives på papir, jf. retsplejelovens § 357, stk. 5. Højesteret henstiller at materialesamling og domme tillige indleveres i papirform i overensstemmelse med Højesterets vejledning om behandling af civile sager.

 

Til top Sidst opdateret: 21-09-2018 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk