Hop til indhold
Højesteret

Konkurrerende krav 
24-06-2014 

Sag 272/2013
 

Kendelse afsagt den 24. juni 2014   


Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs
mod
Prime Ocean A/S
og
Seamore A/S

Retten til at indtale erstatningskrav mod revisor og oppebære en eventuel erstatning tilkom kreditorer og ikke konkursbo

Såvel Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs som Prime Ocean A/S og Seamore A/S har anlagt sag mod Beierholm Statsautoriserede Revisionspartnerselskab med påstand om erstatning af tab, som de gør gældende er forårsaget af, at Beierholm med urette har forsynet Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S’ årsrapport for 2009 med en blank revisionspåtegning.

Prime Oceans og Seamores krav er baseret på, at de i tillid til den blanke revisionspåtegning har leveret fisk på kredit til det nu konkursramte selskab, hvilket de ikke ville have gjort, hvis de ikke var blevet præsenteret for årsrapporten. De ville i så fald ikke have lidt tab ved, at deres fakturaer for den pågældende periode ikke er blevet betalt. Konkursboets krav er baseret på, at den blanke revisionspåtegning har bevirket, at Fiskeeks­porten Aurora Esbjerg har fortsat en tabgivende drift i yderligere en periode, og kravet er op­gjort som balanceforringelsen i denne periode. Kravene har dermed ikke samme grundlag.

Højesteret fandt, at konkursboets sagsanlæg ikke kan afskære Prime Ocean og Seamore fra at kræve erstatning hos Beierholm, og at dette gælder, uanset om konkursboet mener at have et krav mod Beierholm i anledning af samme ansvarspådragende forhold. Prime Oceans og Seamores direkte og individuelle tab kan endvidere ikke anses for subsidiære i forhold til konkursboets krav. Retten til at indtale erstatningskrav mod Beierholm og oppebære en eventuel erstatning i relation til de af Prime Ocean og Seamore over for Beierholm nedlagte påstande tilkommer således Prime Ocean og Seamore.

Landsretten var nået til samme resultat.


  Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 26-06-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk