Hop til indhold
Højesteret

Voldgiftskendelse ikke ugyldig 
16-12-2009 

Sag 337/2007
 

Dom afsagt den 16. december 2009.

 

JKM Transport ApS
mod
Danish Crown a.m.b.a.

 

Voldgiftskendelse var ikke ugyldig, da indsigelse mod voldgiftsdommers habilitet var fremsat for sent

B indgik i 1999 en aftale med Steff-Houlberg (senere fusioneret med Danish Crown). B havde i forhandlingerne fået rådgivning af A, som havde foreslået en anden affattelse - der dog ikke vandt indpas - af aftalens pkt. 10. I 1999 indgik også JKM aftale med Steff-Houlberg. Aftalen svarede til den, B havde indgået, og de to aftalers pkt. 10 var identiske.

I forbindelse med fusionen blev JKM og Danish Crown uenige om forståelsen af aftalen, bl.a. pkt. 10. Der blev derfor gennemført en voldgift med 3 dommere, herunder A udpeget af JKM. Forud for den mundtlige voldgiftsforhandling blev JKM gjort bekendt med, at A havde ydet B rådgivning om bl.a. aftalens pkt. 10. JKM gjorde dog først indsigelse mod A’s habilitet flere måneder efter voldgiftsforhandlingen.

JKM indbragte voldgiftskendelsen for domstolene og anførte, at kendelsen var ugyldig som følge af A’s inhabilitet. JKM anførte videre, at kendelsen var baseret på urigtige oplysninger.

Højesteret frifandt Danish Crown og udtalte bl.a., at A’s rådgivning af B som udgangspunkt indebar, at A havde været inhabil som voldgiftsdommer. Dette ville i almindelighed medføre voldgiftskendelsens ugyldighed. Indsigelsen mod A’s habilitet var imidlertid fremsat så sent, at JKM var afskåret fra at påstå kendelsen ugyldig af den grund. Der var ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at kendelsen var ugyldig.

Landsretten var nået til samme resultat.  


Læs hele afgørelsen  

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk