Hop til indhold
Højesteret

Voldgiftsaftaler 
11-04-2014 

Sag 216/2013 og 217/2013
 

Domme afsagt den 11. april 2014

 

 

Lemming & Eriksson A/S
mod
AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland

og

Moe & Brødsgaard A/S
mod
AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland

 

Forsikringsselskab var bundet af voldgiftsaftaler mellem bygherrer og rådgivere

En bygherre aftalte med sin tekniske rådgiver, Moe & Brødsgaard, at deres eventuelle tvister i forbindelse med et byggeri skulle afgøres ved voldgift. En anden bygherre indgik en lignende voldgiftsaftale med sin totalrådgiver. Endvidere indgik denne totalrådgiver en lignende voldgiftsaftale med sin underrådgiver, Lemming & Eriksson.

AXA Forsikring var de to bygherrers ansvarsforsikringsselskab. I forbindelse med de byggerier, som sagerne vedrørte, betalte AXA Forsikring erstatninger for skader på naboejendomme. På den baggrund rettede AXA Forsikring krav mod bygherrernes rådgivere.

Højesteret fastslog, at bygherrerne ville have været bundet af voldgiftsaftalerne, hvis bygherrerne efter selv at have betalt erstatning havde rettet krav mod rådgiverne. AXA Forsikring var ved erstatningsudbetalingerne indtrådt i bygherrernes retsstilling. AXA Forsikring var således bundet af voldgiftsaftalerne. Højesteret afviste derfor sagerne, idet de skulle afgøres ved voldgift.

Landsretten var nået til et andet resultat i begge sager.  

Læs dom i sag 217/2013

Læs dom i sag 216/2013

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk