Hop til indhold
Højesteret

Virksomhedsoverdragelsesloven 
24-05-2016 

Sag 228/2014
 

Dom afsagt den 24. maj 2016

 

3F som mandatar for A m.fl.
mod
DI som mandatar for Brande Buslinier ApS

 

Overtagelse af driften af en buslinje var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

Brande Buslinier ApS’ overtog efter et udbud driften af en buslinje, der tidli­gere blev drevet af Skjern Bilen. De chauffører, der havde kørt ruten for Skjern Bilen, overgik alle til ansættelse i Brande Buslinier. Brande Buslinier overtog derimod ikke de busser, Skjern Bilen havde anvendt, men leasede i stedet andre busser. Skjern Bilen gik umiddelbart efter konkurs, og de ansatte chauffører fik ikke løn for den sidste måneds arbejde for Skjern Bilen. Spørgsmålet var, om Brande Busliniers overtagelse af busruten var en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdra­gel­seslovens forstand, således at Brande Buslinier havde overtaget forpligtelsen til at betale den løn, som chaufførerne ikke havde modtaget fra Skjern Bilen. Hvis overtagelsen ikke var omfattet af loven, var spørgsmålet, om Brande Buslinier ifølge aftalen med udbudsgiveren Midttrafik var forpligtet til alligevel at give chaufførerne de rettigheder, der følger af loven, og om chaufførerne i givet fald kunne støtte ret på aftalen.

Virksomhedsoverdragelsesloven skulle fortolkes i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesdirektivet. Det følger af direktivet, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når der sker ”overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet”.

Højesteret fastslog, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse i den pågældende situation, hvor der ikke var overført væsentlige fysiske elementer til drift af busruten fra Skjern Bilen til Brande Buslinier, idet Brande Buslinier ikke havde overtaget busser, men kun billetborde, chaufførtasker, møntborde og byttepenge til en samlet værdi af ca. 61.000 kr.

Endvidere fastslog Højesteret, at der ikke var grundlag for at forstå udbudskontrakten mellem Midttrafik og Brande Buslinier således, at Brande Buslinier skulle overtage de forpligtelser i forhold til Skjern Bilens medarbejdere, som følger af virksomhedsoverdragelsesloven, uanset om der ikke var tale om en virksomheds­overdragelse i lovens forstand.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk