Hop til indhold
Højesteret

Virksomhedsoverdragelse – afslag på præjudiciel forelæggelse 
03-07-2015 

Sag 228/2014
 

Kendelse afsagt den 3. juli 2015


3F som mandatar for A m.fl.
mod
Brande Buslinier ApS


Afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkning af virksomhedsoverdragelsesdirektivet

Sagen angik, om der var sket virksomhedsoverdragelse efter virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med, at Brande Buslinier havde erhvervet driften af en busrute efter genudbud i licitation.

Under forberedelsen af sagen for Højesteret anmodede 3F som mandatar for A m.fl. om, at der blev stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af virksomhedsoverdragelsesdirektivets artikel 1, stk. 1.

Højesteret afslog anmodningen. Højesteret udtalte i den forbindelse, at der foreligger omfattende praksis fra EU-Domstolen om de kriterier, som det påhviler de nationale domstole at anvende ved vurderingen af, om en overdragelse er omfattet af virksomhedsdirektivets anvendelsesområde. Efter Højesterets foreløbige vurdering forelå der ikke en sådan rimelig tvivl om forståelsen af den EU-ret, der havde betydning for sagens afgørelse, at der var grundlag for at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen.


 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret: 06-07-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk