Hop til indhold
Højesteret

Virksomheds opsigelse af en uddannelsesaftale forud for et praktikophold var berettiget 
07-09-2016 

Sag 44/2016
 

Dom afsagt den 7. september 2016

 

FTF som mandatar for
FAF som mandatar for A
mod
Dansk Industri (DI) som mandatar for
B

 

Virksomheds opsigelse af en uddannelsesaftale forud for et praktikophold var berettiget   

Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 1, kan en uddannelsesaftale som udgangspunkt ikke opsi­ges af aftalens parter. Det fremgår dog af stk. 2, at de første 3 måneder af praktikti­den betragtes som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

En elev (A) indgik den 21. december 2011 en uddan­nelsesaftale med en virksomhed (B), hvorefter A skulle uddannes som film- og tv-produktionstekniker i perioden 1. januar 2012 til 1. januar 2017. Den 1. ja­nuar 2012 påbegyndte A et skoleophold, som skulle vare til den 26. maj 2012, hvor A skulle starte i praktik hos B. Den 26. april 2012 opsagde B aftalen pr. den 30. april 2012.

Sagen angik, om B kunne opsige uddannelsesaftalen med A efter mere end tre måneders sko­leophold, og forud for påbegyndelsen af As praktiktid i virksomhe­den.

Højesteret udtalte, at skoleophold efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, 2. pkt., ikke skal med­regnes i prø­vetiden på tre måneder, og at prøvetiden derfor ikke var udløbet ved opsi­gelsen. Spørgsmålet var derfor, om B kunne opsige A den 26. april 2012, og dermed forud for påbe­gyndelsen af praktiktiden, eller om opsigelse tidligst kunne ske den 26. maj 2012, hvor A skulle starte i praktik.

Højesteret fandt, at der hverken efter ordlyden af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, eller dens forarbejder er holdepunkter for en anden forståelse end, at en uddannelsesaftale kan op­siges under et skoleophold, der ligger forud for prak­tiktiden. B var derfor berettiget til at op­sige A som sket den 26. april 2012.

Dommen var en stadfæstelse af landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk