Hop til indhold
Højesteret

Vindmøllekøbers krav mod sælger og producent for fejlagtig produktionsevneberegning 
02-04-2012 

Sag 484/2007
 

Dom afsagt den 2. april 2012

 

Søren Larsen
mod
Jan Hartmann
og
Vestas Wind Systems A/S

 

Køber af vindmølle kunne kræve et forholdsmæssigt afslag hos sælger og kunne rette et direkte erstatningskrav mod producenten i anledning af producentens fejlagtige produktionsevneberegning

Køberen af en vindmølle blev tilkendt i alt 500.000 kr. i afslag fra sin sælger og erstatning fra producenten som følge af producentens fejlagtige produktionsevneberegning, idet møllen viste sig at have en væsentligt mindre produktionsevne end angivet i beregningen.

Højesteret udtalte, at der forelå en mangel ved vindmøllen, idet produktionsevneberegning havde været en del af grundlaget for købers og sælgers drøftelser om pris og vilkår, og sælgeren var klar over, at køberen havde fået lavet rentabilitetsberegninger på grundlag af produktionsevneberegningen. Krav på forholdsmæssigt afslag var ikke fraskrevet i købsaftalen i denne situation, hvor sælgerens oplysninger var forkerte.

Producenten havde begået en professionel fejl ved beregningen af møllens energiproduktionsevne, der derfor var blevet overvurderet. Producenten var bekendt med, at produktionsevneberegningerne blev anvendt i forbindelse med senere erhververes finansiering af deres køb, og det var derfor påregneligt, at det kunne medføre tab for en senere erhverver, hvis beregningen ikke var udført fagligt korrekt. Køberen kunne på den baggrund gøre erstatningskrav gældende direkte over for producenten.

Landsretten var nået til et andet resultat.  

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 23-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk