Hop til indhold
Højesteret

Vindmøller forringede ikke varigt jagtmulighederne på eksproprieret jord 
03-12-2009 

Sag 531/2006

Dom afsagt den 3. december 2009.

Knud Erik Jensen
Jens Jørgen Jensen
mod
Miljøministeriet v/ Skov- og Naturstyrelsen

Vindmøller forringede ikke varigt jagtmulighederne på eksproprieret jord         

To grundejere havde anlagt sag ved Vestre Landsret mod Skov- og Naturstyrelsen, med påstand om forhøjelse af den erstatning, som de var blevet tilkendt for ekspropriation af deres landbrugsgrunde til fordel for opførelsen af vindmøller. Grundejerne støttede bl.a. deres krav på, at jagtmulighederne på grundene var blevet forringet under- og som følge af vindmøllernes opførelse.

Efter indhentelse af sagkyndige erklæring om jagtforholdene besluttede grundejerne at hæve sagen, men på det tidspunkt havde Skov- og Naturstyrelsen nedlagt påstand om, at den af Overtaksationskommissionen udmålte erstatning var for høj, og at en del af erstatningen derfor måtte kræves tilbagebetalt. Landsretten gav på baggrund af erklæringerne Skov- og Naturstyrelsen medhold i påstanden, og grundejerne ankede sagen til Højesteret med påstand om frifindelse for tilbagebetaling af 312.500 kr.

For Højesteret blev der indhentet nye erklæringer om jagtforholdene, og efter en konkret vurdering, fandt Højesteret ikke grundlag for at ændre på landsrettens udmåling af tilbagebetalingskravet. Højesteret lagde vægt på, at grundejerne ikke havde kunnet påvise at have lidt tab under selve opførelsen af møllerne, og at der efter byggeriets afslutning ikke var sket en varig forringelse af jagtmulighederne på grundene.

 Landsrettens dom blev derfor stadfæstet.


Læs hele dommen  

Til top Sidst opdateret: 03-12-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk