Hop til indhold
Højesteret

Vilkår om voldgift var ikke vedtaget 
21-02-2014 

Sag 232/2013
 

Kendelse afsagt 6. februar 2014   

 

FAYARD A/S
mod
Brave Shipping Limited m.fl.

 

Der var ikke ved henvisning til danske standardbetingelser indgået aftale med et udenlandsk selskab om, at tvist skulle afgøres ved voldgift

Brave Shipping Limited fik hos FAYARD A/S udført reparation af et skib. Brave Shipping anlagde ved Sø- og Handelsretten sag mod FAYARD med påstand om erstatning som følge af fejl ved reparationsarbejderne. FAYARD påstod sagen afvist under henvisning til, at Danske Maritimes betingelser var vedtaget, og at sagen i henhold hertil skulle afgøres ved voldgift.

FAYARD havde forud for reparationen sendt et tilbud til Brave Shipping, hvoraf det fremgik, at ”all works are carried out acc. to general conditions drawn up by Danish Maritime”, og en tilsvarende tekst fremgik af et brev fra FAYARD til Brave Shipping om skønnede reparationspriser. Danske Maritime benævner på engelsk sine almindelige betingelser ”General conditions for Ship Repairs and Conversions”. FAYARD havde ikke udleveret de almindelige betingelser til Brave Shipping, betingelserne havde ikke været drøftet mellem parterne, parterne havde ikke tidligere samarbejdet, og Brave Shipping havde ikke tidligere indgået aftaler om reparation af skibe i Danmark.

På denne baggrund, og da FAYARD ikke med rette kunne forvente, at Brave Shipping kendte Danske Maritimes almindelige betingelser eller med den ufyldestgørende henvisning uden vanskelighed kunne få adgang hertil, udtalte Højesteret, at Danske Maritimes betingelsers vilkår om voldgift – uanset at der var tale om et aftaleforhold mellem professionelle parter – ikke var vedtaget af parterne. Sagen kunne derfor fremmes ved Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk