Hop til indhold
Højesteret

Videresalg af leasede biler 
15-01-2015 

Sag 191/2013
 

Dom afsagt den 15. januar 2015

 

L. T. Center ApS under konkurs
mod
Spar Nord Bank A/S

 

Køber var erstatningsansvarlig, da bankens ejendomsret ikke var ekstingveret

En bank leasede fem køretøjer (lastbiler og trailere) til en vognmandsvirksomhed, A. Banken udleverede i forbindelse med leasingaftalerne både del I og II af registreringsattesterne. A solgte køretøjerne videre til et selskab, B, der handlede med brugt transportmateriel. B, der i øvrigt oprindeligt havde solgt to af de pågældende køretøjer til banken, gik ud fra, at A var retmæssig ejer af køretøjerne, fordi A var i besiddelse af såvel del I som del II af registreringsattesterne – også selv om A ifølge registreringsattesternes indhold kun var bruger og ikke ejer.

Højesteret fandt, at B ikke havde ekstingveret bankens ejendomsret, og at selskabet havde pådraget sig erstatningsansvar over for banken ved at videresælge køretøjerne til godtroende købere, der havde ekstingveret bankens ejendomsret.

Der var ikke grundlag til for at nedsætte erstatningen helt eller delvis, uanset at banken kunne have reduceret risikoen for uberettiget bortsalg, hvis banken havde beholdt registreringsattestens del II. Bankens krav var endvidere ikke ophørt ved passivitet.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk