Hop til indhold
Højesteret

Videoafhøringer tilladt som bevis under straffesag 
01-12-2015 

Sag 182/2015
 

 

Kendelse afsagt den 27. november 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T

Der var ikke sket en sådan tilsidesættelse af retssikkerhedsmæssige hensyn til T, at en videoafhøring ikke kunne anvendes som bevis under en straffesag

Der blev den 4. august 2014 foretaget en videoafhøring af T’s børn, hvorefter sagen blev henlagt. Der blev herefter den 19. november 2014 foretaget en ny videoafhøring på baggrund af en ny politianmeldelse. Begge afhøringer blev foretaget under overværelse af en forsvarer for T. T’s forsvarer modtog først den 9. december 2014 en CD-rom med afhøringerne, og børnene blev genafhørt efter T’s begæring.

Højesteret udtalte, at der vedrørende afhøringen foretaget den 19. november 2014 ikke var sket en sådan tilsidesættelse af retssikkerhedsmæssige hensyn til T, at denne videoafhøring ikke kunne anvendes som bevis under straffesagen. Højesteret lagde vægt på, at der var foretaget genafhøring af børnene, og at det ikke var en tilsidesættelse af grundlæggende betingelser i retsplejelovens § 745 e, at videoafhøringen den 19. november 2014 blev gennemført, uden at T havde kendskab til indholdet af videoafhøringen den 4. august 2014. Det samme gjaldt den tid, der gik fra afhøringen den 19. november 2014 til modtagelsen af CD-rommen

T havde anført, at såfremt det blev tilladt at anvende videoafhøringen af 19. november 2014 som bevis i sagen, skulle videoafhøringen af 4. august 2014 også tillades afspillet. På denne baggrund tillod Højesteret, at begge videoafhøringer kunne anvendes som bevis under straffesagen.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk