Hop til indhold
Højesteret

Vedtaget rekonstruktionsforslag stadfæstet 
01-04-2019 

Sag 77/2018
 

Kendelse afsagt den 29. marts 2019

 

A
mod
B, C og D

 

Et vedtaget rekonstruktionsforslag for en fysisk person, der ikke kunne anses alene at tilgodese skyldnerens interesse i at få slettet en personlig gæld, stadfæstet

Sagen angik, om et rekonstruktionsforslag, som et flertal af fordringshaverne ikke stemte imod, og som derfor var vedtaget, skulle stadfæstes. Rekonstruktionsforslaget ville indebære en dividende på 4,8 %, mens dividenden i tilfælde af konkurs ville være 0 %. Skyldnerens pensionsopsparing på knap en mio. kr. indgik ikke i rekonstruktionen, men ville kunne blive inddraget under en konkurs, hvis pensionen på dette tidspunkt var blevet udbetalt.

Efter konkurslovens bestemmelser kan skifteretten nægte at stadfæste et forslag til rekonstruktion, hvis vilkårene i rekonstruktionsforslaget står i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling.

Højesteret fandt, at rekonstruktionsforslaget ikke kunne anses for næsten udelukkende at ville tilgodese skyldners interesse i at få slettet en personlig gæld. Højesteret bemærkede herudover, at skyldners kreditorbeskyttede pensionsopsparing var nævnt i det rekonstruktionsforslag, der var blevet vedtaget i 2017, og fandt, at pensionsopsparingen – herunder skyldners beslutning i 2010 om at udskyde udbetalingstidspunktet til 2021 – ikke havde en usædvanlig karakter.

Rekonstruktionsforslaget kunne herefter ikke kan anses for at stå i misforhold til skyldners økonomiske stilling, og der var derfor ikke grundlag for at nægte at stadfæste forslaget.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk