Hop til indhold
Højesteret

Vedtægtsændring var bindende 
28-05-2015 

Sag 64/2014
 

Dom afsagt den 28. maj 2015

 

 

Grundejerforeningen Elgårdsminde
mod
Kurt Oxvig

 

Medlem af en grundejerforening var bundet af en ændring af foreningens vedtægter

På en generalforsamling i foråret 2008 vedtog en grundejerforenings medlemmer enstemmigt en ændring af foreningens vedtægter, som medførte en udvidelse af de områder, hvorover foreningen varetog ren- og vedligeholdelsesopgaver. 

Et af foreningens medlemmer gjorde efterfølgende gældende, at vedtægtsændringen var ugyldig, idet den indebar, at ren- og vedligeholdelsespligten kom til at omfatte områder, der alene tilhørte en enkelt grundejer, og at ændringen derfor var i strid med lokalplanerne og grundejerforeningens formål. Medlemmet gjorde endvidere gældende, at han ikke var bundet af vedtægtsændringen, idet han havde stemt for ændringen under urigtige forudsætninger. 

Højesteret fastslog, at vedtægtsændringen var gyldig, og at medlemmet var bundet af vedtægtsændringen. Højesteret udtalte, at ændringen ikke var i strid med lokalplanerne, idet de områder, hvorover grundejerforeningen havde påtaget sig ren- og vedligeholdelsespligt, var fælles i den forstand, at de ikke var forbeholdt noget enkelt medlem af grundejerforeningen. Højesteret udtalte endvidere bl.a., at udvidelsen af grundejerforeningens opgaver faldt inden for foreningens formål og naturlige virksomhed, og at vedtagelsen af vedtægtsændringen var sket i overensstemmelse med foreningens bestemmelser om kvalificeret flertal.

Landsrettens flertal var nået til et andet resultat. 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk