Hop til indhold
Højesteret

Vederlag for krænkelse af patenter 
17-08-2012 

Sag 317/2010 og 318/2010

Sag 317/2010

Ebbe Korsgaard
mod
Hvornum Maskinstation ved Poul Højbjerg

og

Sag 318/310

Ebbe Korsgaard
mod
Richard Sø

Begge de to sager angik grundlaget for beregningen af det vederlag, som Ebbe Korsgaard havde krav på i anledning af, at Hvornum Maskinstation ved Poul Højbjerg og Richard Sø havde krænket Ebbe Korsgaards patenter vedrørende udstyr til indpakning og ammoniakbehandling af halmballer.

Højesteret fastslog, at der i ingen af de to sager var fremkommet oplysninger, der gav grundlag for at tilsidesætte landsrettens skøn med hensyn til det antal halmballer og den pris pr. balle, som vederlaget skulle beregnes ud fra.  

Herefter stadfæstede Højesteret landsrettens domme.

Læs dommene her

 317/2010

  318/2010

 

Til top Sidst opdateret: 17-08-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk