Hop til indhold
Højesteret

Vederlag, godtgørelse og bøde for uberettiget brug af arkitekttegninger 
06-01-2011 

Sag 378/2007
 

Dom afsagt den 6. januar 2011.

 

SeaWest ved Bjarne Bøgh
mod
De Jyske Arkitekter A/S

 

Vederlag, godtgørelse og bøde for uberettiget brug af arkitekttegninger

En bygherre fik i september 2004 af et arkitektfirma udarbejdet et projektforslag for et ”skipperhus”. Arkitektfirmaet fremsatte i oktober 2004 tilbud om udarbejdelse af tegningsforslag og projektering af et ikke nærmere angivet antal huse til en samlet pris på 188.000 kr., hvilket tilbud imidlertid blev afslået af bygherren. Bygherren opførte alligevel efterfølgende 144 skipperhuse på baggrund af arkitektfirmaets skitseprojekt. Husene indgik i et større feriehusprojekt på i alt 300 ferieboliger. I en avisartikel bragt i forbindelse med opførelsen af feriebyen blev en anden arkitekt angivet som ophavsmand til husene.

Arkitektfirmaet havde rejst krav om betaling af vederlag, erstatning for mistet dækningsbidrag, godtgørelse og bøde for den uberettigede anvendelse af tegningerne.

Bygherren havde erkendt at have krænket ophavsretten til projektforslaget, men havde anført, at vederlaget maksimalt kunne fastsættes til det beløb, arkitektfirmaet havde forlangt i tilbuddet fra oktober 2004. Der var endvidere efter bygherrens opfattelse ikke grundlag for at pålægge bygherren at betale hverken erstatning, godtgørelse eller bøde.

Højesteret udtalte, at bygherren forsætligt havde krænket arkitektfirmaets ophavsret ved opførelsen af et betydeligt antal huse. Bygherren skulle som følge heraf betale et skønsmæssigt fastsat vederlag på 1,3 mio. kr., en godtgørelse på 30.000 kr. for ikke-økonomisk skade som følge af den manglende navngivning af arkitektfirmaet og en bøde ligeledes på 30.000 kr.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens afgørelse.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk