Hop til indhold
Højesteret

Våbenbesiddelse og forsøg på særlig farlig sprængning 
21-06-2011 

Sag 360/2010

Dom afsagt den 21. juni 2011.

Rigsadvokaten
mod
T1,
T2 og
T3

Våbenbesiddelse og forsøg på særlig farlig sprængning

Landsretten havde fundet de tre tiltalte skyldige i overtrædelse af straffeloven og våbenloven ved i en lejlighed i forening af have været i besiddelse af 14 skydevåben, heraf 7 fuldautomatiske, samt ammunition. Endvidere var de dømt for forsøg på særlig farlig sprængning ved i lejligheden i forening at have forsøgt at fremstille en fjernbetjent bombe med forsæt til på et ikke nærmere oplyst tidspunkt og sted at forvolde sprængning til skade for andres person eller formue under sådanne omstændigheder, at de indså, at andres liv derved udsattes for overhængende fare. Dette inkluderede en overtrædelse af straffeloven og våbenloven ved at have forsøgt at fremstille bomben.

For Højesteret var spørgsmålet bl.a., om landsrettens dom skulle ophæves, eller de tiltalte frifindes for forsøget på særlig farlig sprængning. De tiltalte gjorde bl.a. gældende, at anklageskriftet ikke levede op til retsplejelovens krav, og at gerningsindholdet for forsøg på særlig farlig sprængning ikke var opfyldt. De henviste til, at det ikke var konkretiseret, hvor, hvornår og mod hvem forsøget på sprængning skulle ske.

Højesteret tog ikke påstandene om ophævelse af landsrettens dom eller frifindelse til følge.

Højesteret fandt, at straffen for våbenbesiddelsen og forsøget på særlig farlig sprængning burde fastsættes til fængsel i 6 år.

T1, der havde en reststraf, blev straffet med fængsel i 6 år og 6 måneder.

T2, der tillige var fundet skyldig i røveri, blev straffet med fængsel i 7 år.

T3 blev straffet med fængsel i 5 år og 8 måneder som en tillægsstraf til en tidligere dom på fængsel i 8 måneder.

Landsretten havde udmålt højere straffe.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 21-06-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk