Hop til indhold
Højesteret

Varsling af lejeforhøjelse som følge af forbedring af det lejede i en reguleret ejendom med beboerrepræsentation 
13-08-2009 

Sag 35/2008

Dom afsagt den 13. august 2009.

Dorthe Louise Petersen
mod
Fonden Østergården v/PrivatBo A.m.b.a.

Enhver varsling af lejeforhøjelse som følge af forbedring af det lejede i en reguleret ejendom med beboerrepræsentation skal ske efter reglerne i boligreguleringslovens § 13

Fonden Østergården v/PrivatBo A.m.b.a., der var udlejer af en reguleret ejendom med beboerrepræsentation, varslede i oktober 2004 lejeforhøjelse som følge af forbedring i Dorthe Louise Petersens lejemål. Varslingen opfyldte kravene i lejelovens regler, men ikke kravene i boligreguleringslovens § 13. Der opstod efterfølgende tvist mellem lejer og udlejer om varslingens gyldighed, idet lejer gjorde gældende, at lejeforhøjelsen skulle varsles efter reglerne i boligreguleringslovens § 13.

Sagen for Højesteret vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt den omhandlede lejeforhøjelse, der ikke oversteg beløbsgrænsen i boligreguleringslovens §§ 23 og 24, som følge af bestemmelsen i boligreguleringslovens § 27, stk. 1 og 3, skulle varsles efter reglerne i § 13, eller hvorvidt der alene skulle varsles efter lejelovens regler.

Højesteret fandt, at boligreguleringslovens § 27, stk. 1 og 3, efter ordlyden, forarbejderne og forhistorien måtte forstås således, at enhver lejeforhøjelse som følge af forbedring af det lejede i en reguleret ejendom med beboerrepræsentation skulle varsles efter reglerne i § 13. Dette gjaldt således også, selv om forbedringen på grund af beløbsgrænsen i § 23, stk. 1 – som i denne sag – med rette ikke var blevet varslet efter § 24.

Landsretten var kommet til et andet resultat. 

Til top Sidst opdateret: 14-08-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk