Hop til indhold
Højesteret

Varigt men fastsat til 15 % og erhvervsevnetab til 60 % 
21-06-2011 

Sag 114/2009

Dom afsagt den 21. juni 2011

B
mod
Ankestyrelsen

Ankestyrelsens fastsættelse af varigt men og erhvervsevnetab blev stadfæstet

B blev i marts 2000 udsat for en arbejdsulykke, idet han i forbindelse med afslutning af en højspændingstest af et olierør blev udsat for et elektrisk stød. Arbejdsskademyndighederne traf siden afgørelse om, at arbejdsskaden havde medført et varigt men på 15 % og et tab af erhvervsevne på 60 %.

B indbragte afgørelsen for domstolene, idet han mente, at følgerne af arbejdsulykken skulle fastsættes til 50 % i varigt men og 100 % tab af erhvervsevne. For så vidt angik mengraden var det navnlig spørgsmålet, hvor mange af en række lidelser, som B ubestridt havde, der kunne henføres til arbejdsskaden. Med hensyn til erhvervsevnetabet, var det desuden spørgsmålet, om dette ville være blevet påvirket, selv om arbejdsskaden ikke var indtrådt.

 Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse. Der var overvejende sandsynlighed for, at B’s varige men og tab af erhvervsevne ikke i fuldt omfang var en følge af arbejdsskaden.

 Landsretten var nået til samme resultat.  

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 21-06-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk