Hop til indhold
Højesteret

Varetægtsfængsling - besiddelse af sprængstoffer 
17-02-2014 

Sag 313/2013
 

Kendelse afsagt 12. februar 2014

 

Anklagemyndigheden
mod
T

Varetægtsfængsling af hjemmeværnsmand, der ulovligt besad store mængder sprængstoffer

På T’s adresse fandt politiet bl.a. 102,8 kilo sprængstof, 160 detonatorer samt 2 meter og 6 ruller sprængsnor. T, der var hjemmeværnsmand, blev sigtet for overtrædelse af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer og blev samtidig varetægtsfængslet.

Efter det oplyste om mængden og arten af de eksplosivstoffer T havde taget med hjem og opbevaret over længere tid, fastslog Højesteret, at det forhold, der var rejst sigtelse for, var af en sådan grovhed, at hensynet til retshåndhævelsen gjorde det nødvendigt, at T forblev varetægtsfængslet.  

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk