Hop til indhold
Højesteret

Varemærker kunne ikke blive registreret 
19-10-2009 

Sag 79 og 80/2009

Varemærker kunne ikke blive registreret

Dom afsagt den 19. oktober 2009.

Sag 79/2009 og 80/2009

A
mod
Ankenævnet for Patenter og Varemærker

A kunne ikke få registreret to figurmærker, da disse var forvekslelige med et registreret EU-ordmærke

De franske statsbaner havde tidligere fået registreret EU-ordmærket ORIENT-EXPRESS for bl.a. hotelvirksomhed, men ikke i klasse 43. A ønskede nu – og fik i første omgang – to figurmærker indeholdende ordene ORIENTEXPRESSEN henholdsvis ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK registreret for cateringvirksomhed i klasse 43. Patent- og Varemærkestyrelsen ophævede senere registreringen, idet styrelsen fandt, at A’s mærker var forvekslelige med ORIENT-EXPRESS, og at beskyttelsen af dette varemærke måtte udstrækkes til også at omfatte de tjenesteydelser, A’s mærker omfattede. Styrelsens afgørelse blev stadfæstet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvis afgørelse A indbragte for domstolene.

Højesteret frifandt Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Højesteret fandt, at der var stor grad af lighed mellem A’s mærker og ORIENT-EXPRESS, og da cateringvirksomhed måtte anses for en med hoteldrift beslægtet aktivitet, forelå der tillige vareartslighed. Efter en helhedsbedømmelse blev A’s figurmærker således anset for at være forvekslelige med ORIENT-EXPRESS, hvorfor registrering af A’s mærker ikke kunne ske.

Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom med samme begrundelse.

 Læs hele dommen 79/2009

 Læs hele dommen 80/2009

 

Til top Sidst opdateret: 19-10-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk