Hop til indhold
Højesteret

Varemærkekrænkelse 
24-08-2012 

Sag 128/2010

Dom afsagt den 24. august 2012.

Elite Licensing Company SA
mod
Elite NYC ApS c/o House of Scandinavian Care ApS
og
House of Scandinavian Care ApS

Varemærkerettigheder var krænket af dansk registreret varemærke

Elite Licensing Company SA er et fransk selskab og en del af Elite-koncernen, som navnlig er kendt for at drive modelbureau. Elite Licensing administrerer licensaftaler for Elite-koncernen, og er i den forbindelse indehaver af en række varemærker, hvori bl.a. ordet ”Elite” indgår.

Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS er danske selskaber. Elite NYC er indehaver af varemærket ”ELITE NEW YORK”, som er registreret hos den danske Patent- og Varemærkestyrelse i 2004. En tilsvarende ansøgning om EF-registrering af dette figurmærke blev efter protest fra Elite Licensing i 2007 afslået af OHIM, som varetager behandlingen af bl.a. EF-varemærker. OHIM fandt at der var risiko for, at varer fra Elite NYC, markedsført under varemærket ”ELITE NEW YORK” ville blive forvekslet med varer omfattet af Elite Licensings varemærker.

Elite Licensing havde, navnlig på baggrund af afgørelsen fra OHIM, anført, at Elite NYC’s brug af ”ELITE NEW YORK” krænker Elite Licensings varemærkerettigheder.

Højesteret fastslog, at Elite Licensing var indehaver af et antal varemærker, som havde prioritet forud for ”ELITE NEW YORK”. Højesteret fastslog endvidere, at Elite Licensing i nødvendigt omfang havde taget disse varemærker i brug. Højesteret udtalte herefter, at afgørelsen fra OHIM ikke var bindende for Højesterets afgørelse af spørgsmålet om forvekslingsrisiko. Højesteret fastslog imidlertid, at der var en risiko for forveksling mellem ”ELITE NEW YORK” og Elite Licensings varemærker. Elite Licensing havde ikke generelt ret til at forbyde anvendelsen af ordet ”elite” som en del af et kendetegn, men Højesteret nedlagde forbud mod anvendelsen af ”ELITE NEW YORK” inden for et antal varekategorier. Registreringen af ”ELITE NEW YORK” i det danske varemærkeregister var dermed ugyldig, og varemærket skulle slettes heraf. Højesteret fastsatte et skønsmæssigt vederlag på 250.000 kr. for krænkelsen af Elite Licensings varemærkerettigheder.

Højesteret nåede dermed til et andet resultat end Sø- og Handelsretten.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk