Hop til indhold
Højesteret

Varemærke ikke krænket 
14-09-2011 

Sag 314/2009

Dom afsagt den 14. september 2011.

PUMA AG Rudolf Dassler Sport
mod
Coop Danmark A/S

Coops salg af en fritids- og sportssko krænkede ikke Pumas varemærke

Puma har siden 1958 været indehaver af et registreret figurmærke i form af en den såkaldte form-strip registreret til brug for sko. Figurmærket er en stribe opdelt i 3 baner ved hjælp af stiplede linjer, som begynder ved sålen midt på skoen ved fodballen og svinger bagud og opad, mens den indsnævres og ender ved skoens ind­gang ved hælen. I 2007 markedsførte og solgte Coop en sko med en udsmykning på siden, der var opdelt i tre linjer, som dog ikke var stiplede og sådan, at den ene af linjerne ca. 2/3 nede forgrenede sig fra de øvrige striber og førtes særskilt ned mod skoens sål, sådan at der mellem den ene og de to andre striber fandtes en rund udskæring af en størrelse svarende til en 20-krone, ligesom den bagerste del af striben indsnævredes – i modsætning til Pumas formstrip ikke ved skoens indgang til hælen – men foran ved pløsen. 

Puma mente, at Coop havde krænket Pumas figurmærke og anlagde sag med påstand om, at Coop skulle forbydes at fremstille, lade fremstille, sælge og/eller markedsføre de i sagen omhandlede sko, at Coop skulle anerkende at have handlet i strid med varemærkeloven ved at have markedsført skoene, og at Coop skulle betale Puma 500.000 kr. i erstatning og vederlag.  Coop nedlagde under sagen selvstændig erstatningspåstand om, at Puma skulle betale Coop 500.000 kr. i anledning af et nedlagt fogedforbud.    

Højesteret udtalte bl.a., at den sideap­plikation, som anvendtes på Coop-skoen, på flere punkter adskilte sig fra Pumas registrerede figurmærke, og at den havde et ganske andet formsprog end Pumas. Højesteret fandt, at Coop ikke havde overtrådt varemærkelovens bestemmelser (§ 4, stk. 1, nr. 2, og § 4, stk. 2) og tiltrådte, at Coop var frifundet for Pumas påstande, og at det nedlagte fogedforbud var ophævet. Endelig tiltrådte Højesteret, at Coops på­stand om erstatning for tab og tort blev taget til følge med et skønsmæssigt fastsat beløb på 100.000 kr.

 Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.  

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 14-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk