Hop til indhold
Højesteret

Varemærkeret - afslag på præjudiciel forelæggelse 
06-09-2013 

Sag 292/2012
 

Kendelse afsagt den 6. september 2013


Tryg Forsikring A/S
mod
Repono Holding AB
og
Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag


Afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen om formuleringen ”reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat”, jf. varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1 

Sagen angik, om Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag havde gjort reel brug her brug her i landet af varemærket ”TRYGG HANSA” <fig> i perioden 18. november 2005 til 18. november 2010, jf. varemærkelovens § 25, stk. 1.

Under forberedelsen af sagen for Højesteret anmodede Tryg Forsikring A/S om, at der blev stillet et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen vedrørende formuleringen ”reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat”, jf. varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1, hvis ordlyd svarer til varemærkelovens § 25, stk. 1.  

Højesteret udtalte, at der foreligger en omfattende praksis fra EU-Domstolen om de kriterier, der kan indgå ved vurderingen af, om varemærkeindehaveren har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat, jf. varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1. Efter Højesterets foreløbige vurdering forelå der ikke tvivl om forståelsen af varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1, eller den nævnte praksis fra EU-Domstolen, der nødvendiggjorde en forelæggelse for EU-Domstolen. Højesteret afslog derfor anmodningen.


Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 06-09-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk