Hop til indhold
Højesteret

Værgemålssag 
01-02-2013 

Sag 252/2012
 

Dom afsagt den 1. februar 2013.

 

Værgemålssag vedrørende
A
efter anmodning fra
B

 

Iværksættelse af værgemål for en person der ud fra en lægelig vurdering led af ”let til moderat demens”

 

Sagen angik, om betingelserne for at sætte A under økonomisk værgemål var opfyldt, og i be­kræf­tende fald om be­tingel­serne for at fratage A den retlige hand­leevne var op­­fyldt.

 

A led efter en lægelig vurdering af ”let til moderat demens”.

 

Højesteret udtalte, at værgemålslovens § 5, stk. 1, efter sin ordlyd og forarbejder måtte forstås således, at det ikke var udelukket at iværksætte værgemål for en person, der led af demens, selv om demensen ud fra en lægelig vurdering ikke kunne karakteriseres som ”svær”.

 

Højesteret fastslog herefter, at betingelserne for iværksættelse af et økonomisk værgemål var opfyldt, og at det var nødvendigt at fratage A den retlige handleevne.

 

Landsretten var nået til samme resultat.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk