Hop til indhold
Højesteret

Værgebeskikkelse 
10-02-2015 

Sag 150/2014

 

 

Værgebeskikkelse

 

Kendelse afsagt den 5. februar 2015

 

A kærer værgebeskikkelse for B

Adoptivfar blev beskikket som værge for sin voksne søn

A havde anmodet om iværksættelse af værgemål for sin adoptivsøn, B, som snart ville fylde 18 år. A havde også anmodet om at blive beskikket som værge for B. Der havde i en periode forud herfor kun været sporadisk kontakt mellem A og B, ligesom samarbejdet mellem A og personalet på B’s tidligere bopælsinstitution havde fungeret dårligt. Den advokat, der var beskikket for B, havde indstillet, at der blev udpeget en værge uden for familien.

Højesteret bestemte, at A skulle beskikkes som værge for B. Højesteret udtalte i den forbindelse, at det efter forarbejderne til værgemålsloven er mest naturligt, at værgen søges i kredsen blandt de nærmeste. A hørte til B’s nærmeste og ønskede at blive beskikket som værge for B. Under hensyn til karakteren af en værges opgaver, kunne det forhold, at der i en periode forud for, at B blev sat under værgemål, kun havde været en sporadisk kontakt mellem A og B, ikke begrunde, at A var afskåret fra et blive beskikket som værge for B. A havde efter det oplyste et godt samarbejde med den institution, hvor B nu boede, og samarbejdsvanskelighederne mellem A og personalet på B’s tidligere institution havde ikke haft en sådan karakter, at A kunne anses for uegnet som værge, eller at det i øvrigt var nødvendigt af hensyn til B at beskikke en anden som værge.

Landsretten havde beskikket en anden end A som værge.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 
 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk