Hop til indhold
Højesteret

Værdien af medarbejderaktier ikke fritaget for skat 
10-04-2013 

Sag 172/2011
 

Dom afsagt den 9. april 2013.

 

 

Finansforbundet som mandatar for A,
B og
C
mod
Skatteministeriet

 

Værdien af medarbejderaktier var ikke fritaget for skat, da de pågældende medarbej­dere på erhvervelsestidspunktet ikke var ansat i uopsagt stilling i virksomheden.

 

A, B og C var under ansættelsen i Jyske Bank omfattet af en medarbejderaktieordning, og gjorde gældende, at værdien af de aktier, som de var tildelt for 2003 og 2004 i de pågældende indkomstår, var fritaget for skat efter de dagældende regler i ligningsloven om medarbejder­aktier.

 

Højesteret fastslog, at det var en betingelse for skattefritagelse af værdien af medarbejder­aktier, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet var ansat i uopsagt stilling i virksomheden, og at det i den forbindelse ikke er afgørende, om tildelingen af medarbejderaktierne var omfattet af funktionærlovens § 17 a eller ej. Højesteret fastslog endvidere, at erhvervelsestidspunktet som udgangspunkt vil være sammenfaldende med det tidspunkt, hvor selskabet træffer be­slutning om tildeling af medarbejderaktier. I den foreliggende sag skete tildelingen ved besty­relsens beslutning på et tidspunkt, hvor både A, B og C var i opsagt i deres stillinger. Aktierne var derfor ikke omfattet af skattefritagelse

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk