Hop til indhold
Højesteret

Værdiansættelse af aktier 
29-04-2015 

Sag 304/2013
 

Dom afsagt den 29. april 2015


X ApS
mod
Skatteministeriet


Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af aktiers værdi 

Sagen angik værdiansættelse af aktierne i det litauiske selskab Y, som i 2002 blev overdraget fra A og B til X ApS, der var ejet i lige sameje af A og B. Der var således tale om en overdragelse mellem interesseforbundne parter. 

Skattemyndighederne havde ansat værdien af aktierne i Y til 980.000 kr.

Der var under retssagen foretaget syn og skøn. Skønsmanden havde vurderet, at aktiernes værdi for X ApS var ca. 930.000 kr., og at deres værdi for en uafhængig tredjemand var ca. 572.000 kr. Forskellen mellem disse to beløb beroede navnlig på, at As ægtefælle og B havde kontakter til potentielle danske kunder.

Højesteret udtalte, at kundekontakterne også ville have haft betydning ved salg til tredjemand, og at X ApS ikke har godtgjort, at der ved salg til tredjemand ikke kunne være opnået en pris på ca. 930.000 kr. Højesteret fastslog herefter, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af aktiernes værdi

Landsretten var nået til samme resultat. 


  Læs hele dommen

  Læs landsrettens afgørelse

  Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret: 30-04-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk