Hop til indhold
Højesteret

Upåklagede afgørelser 
13-06-2016 

Sag 140/2015
 

Dom afsagt den 13. juni 2016

 

A
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet)

 

Ankenævn kunne ophæve upåklagede afgørelser til skade for en klager

Sagen angik, om Patientskadeankenævnet – til skade for A – kunne ophæve Patientforsikringens afgørelser om erstatning og godtgørelse i forbindelse med, at A klagede over Patientforsikringens afslag vedrørende yderligere erstatning.  

Højesterets flertal fastslog, at ankenævnet som led i klagesagens behandling var berettiget til at ophæve Patientforsikringens afgørelser om erstatning og godtgørelse. Dette gjaldt, selv om afgørelserne om erstatning og godtgørelse ikke var påklaget til ankenævnet.

Højesterets mindretal udtalte, at ankenævnet ikke var berettiget at ophæve Patientforsikringens upåklagede afgørelser om tilkendelse af erstatning og godtgørelse.  

Landsretten var nået til samme resultat som Højesterets flertal.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk