Hop til indhold
Højesteret

Undvigelse fra bopælen med elektronisk fodlænke er ikke strafbart 
25-01-2013 

Sag 318/2012
  

 

Dom afsagt den 25. januar 2013.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Undvigelse fra bopælen under afsoning af en fængselsstraf med elektronisk fodlænke er ikke strafbart efter straffelovens § 124, stk. 5, jf. stk. 1

 

T, der afsonede en fængselsstraf på sin bopæl med en elektronisk fodlænke, forlod boligen uden tilladelse fra kriminalforsorgen.

 

Højesteret udtalte bl.a., at der hverken efter ordlyden af straffelovens § 124, stk. 5, 1. pkt., eller forarbejderne til bestemmelsen var holdepunkter for en forståelse af udtrykket ”personer, der … i forbindelse med straffuldbyrdelse uden for kriminalforsorgen … er frihedsberøvet i institution m.v.” som omfattende den, der uden tilladelse forlader sin bolig under afsoning af en fængselsstraf med elektronisk fodlænke.

 

Højesteret fastslog herefter, at der ikke var hjemmel i straffelovens § 124, stk. 5, jf. stk. 1, eller dennes analogi til at straffe T, hvorfor T blev frifundet.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk