Hop til indhold
Højesteret

Undtagelsesvis betinget straf med vilkår om samfundstjeneste for grov vold 
24-10-2017 

Sag 184/2017
 

Dom afsagt den 24. oktober 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Der var undtagelsesvis grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste

På en natklub slog en 19-årig mand (T) en anden mand i hovedet med en flaske. Derefter skubbede forurettede til ham, hvorefter T slog forurettede på kæben med knyttet hånd. Der var tale om et sammenhængende tumultagtigt forløb, hvor der spontant var opstået en konfrontation mellem parterne. Forurettede fik ikke alvorlige skader som følge af volden.

Højesteret udmålte under hensyn til sagens omstændigheder og voldens karakter straffen til 60 dages fængsel.

Højesteret udtalte, at udgangspunktet ved grov vold er ubetinget fængsel, og at det beror på en konkret vurdering, om der foreligger sådanne særlige grunde, at straffen undtagelsesvis skal gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. Højesteret udtalte endvidere, at der navnlig vil være grund til at overveje anvendelse af betinget dom med vilkår om samfundstjeneste i tilfælde, hvor der fastsættes en kortere frihedsstraf, hvor den tiltalte er ung og ustraffet samt har gode personlige forhold, hvor volden er udøvet som en spontan reaktion på en forudgående uoverensstemmelse med forurettede, og hvor volden kun har medført begrænset skade. Højesteret fastslog på denne baggrund, at der var tilstrækkeligt grundlag for undtagelsesvis at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk