Hop til indhold
Højesteret

Undtagelsesvis betinget straf med vilkår om samfundstjeneste for grov vold 
24-10-2017 

Sag 183/2017
 

Dom afsagt den 24. oktober 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Der var undtagelsesvis grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste

I et skolelokale slog en 18-årig mand (T) med et stykke metal en anden elev to gange i hovedet og en gang på armen, da forurettede værgede for sig. T begik volden efter, at forurettede, der også tidligere havde udsat T for drillerier, havde forstyrret ham i arbejdet med at løse en opgave. T havde flere gange forinden opfordret forurettede til at ophøre med drillerierne. Forurettede fik ikke alvorlige skader som følge af volden.

Højesteret udmålte straffen til 60 dages fængsel.

Højesteret udtalte, at udgangspunktet ved grov vold er ubetinget fængsel, og at det beror på en konkret vurdering, om der foreligger sådanne særlige grunde, at straffen undtagelsesvis skal gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. Højesteret udtalte endvidere, at der navnlig vil være grund til at overveje anvendelse af betinget dom med vilkår om samfundstjeneste i tilfælde, hvor der fastsættes en kortere frihedsstraf, hvor den tiltalte er ung og ustraffet samt har gode personlige forhold, hvor volden er udøvet som en spontan reaktion på en forudgående uoverensstemmelse med forurettede, og hvor volden kun har medført begrænset skade. Højesteret fastslog på denne baggrund, at der var tilstrækkeligt grundlag for undtagelsesvis at gøre straffen for T betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk