Hop til indhold
Højesteret

Umiddelbar fogedforretning ikke fremmet 
16-09-2013 

Sag 139/2013
 

Kendelse afsagt den 12. september 2013   

A og B
mod
R

Umiddelbar fogedforretning vedrørende udsættelse af lejemål ikke fremmet

Udlejer, R, opsagde lejerne, A og B, af en ejerlejlighed, og opsigelsen blev sendt som almindelig og anbefalet brev til A og B. Det anbefalede brev blev ikke afleveret til A og B personligt, og det blev heller ikke afhentet på posthuset. A og B havde, efter aftale med R, registreret adresse hos en beboer i en af de tilstødende ejerlejligheder. Der er på ejendommen opsat fire postkasser, og A havde for fogedretten forklaret, at posten regelmæssigt blev afleveret forkert.

Den omhandlede opsigelse var identisk med en af R tidligere fremsendt opsigelse, hvortil A og B rettidigt var fremkommet med indsigelser.

Højesteret anførte, at det er udlejer, der har bevisbyrden for at opsigelsen er kommet frem.

Højesteret kom frem til, at det var uklart, om det entydigt fremgik, i hvilken postkasse post til A og B skulle afleveres. Under henvisning hertil og til indholdet af en e-mail korrespondance mellem A og hendes juridiske rådgiver efter udløbet af indsigelsesfristen på 6 uger, havde R ikke godtgjort, at opsigelsen var kommet frem til A og B.

Højesteret bemærkede, at R som følge af A og Bs indsigelser mod den helt identiske opsigelse måtte anses at være bekendt med, at A og B ville fremsætte indsigelse mod den omhandlede opsigelse.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

  Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 16-09-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk