Hop til indhold
Højesteret

Umiddelbar fogedforretning 
16-06-2012 

Sag 12/2010

Kendelse afsagt den 16. april 2010.

H
mod
M

Umiddelbar fogedforretning. Udsættelse af den fælles bolig før skifte af fællesboet.

H og M blev separeret i slutningen af december 2007. M har siden separationen boet i den tidligere fælles bolig, som tilhører Hs bodel.

Parterne har siden separationen forhandlet om overtagelse af boligen, og H har tilbudt M, at han kan overtage boligen til en pris, der ligger ca. 400.000 kr. under en vurdering foretaget af en ejendomsmægler. M har dog afslået tilbuddet.

Under et møde i skifteretten aftalte parterne, at M skulle betale de fremtidige terminsudgifter på ejendommen. M har efterfølgende nægtet at betale terminsudgifterne, indtil forhandlingerne om overtagelsen af ejendommen er endeligt afsluttet. Boet er ikke taget under offentligt skifte, men udsat på salgsbestræbelser.

Højesteret har fundet, at M må antages ikke at ville gøre brug af sin krydsende udlægsret, og at han uden anerkendelsesværdigt formål modvirker salg af ejendommen. Endvidere udgør hans fortsatte ophold i ejendommen en væsentlig økonomisk belastning for H, hvorfor der foreligger særlige omstændigheder, som gør, at fogedforretningen kan fremmes.

Højesteret ændrede herefter landsrettens afgørelse og stadfæstede fogedrettens afgørelse om, at M skal udsættes af ejendommen.

 

Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 28-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk